Recenze novely zákona o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.), hodnocení Ekonomického magazínu: 40 %

Autor: Vláda (MPO)

Termín projednání vládou: 8. 3. 2017

 

Kdo by nechtěl levnější volání a více dat do telefonu, aniž by se musel stěhovat do Polska? Na základě osobní iniciativy premiéra Sobotky schválila vláda návrh novely zákona o elektronických komunikacích, který má být novým bičem na poněkud líně se převalující telefonní operátory.

Jako nosič vláda použila návrh, který na ministerstvu průmyslu připravovali ke zcela jinému účelu, totiž kvůli plánovanému přechodu na nový standard pozemního televizního vysílání DVB-T2. Předpokládám, že většina našich domácností si již zakoupila ploché televizory (vybavené tunerem DVB-T) mimo jiné i proto, že je nebavilo mít doma další ovladač k další krabičce. Pokud vše půjde podle plánu, v roce 2021 jim přestanou fungovat a budou řešit stejné dilema. Koupit set-top box, nebo nový televizor?

Pokud to má být dobrá zpráva i pro někoho jiného než pro prodejce elektroniky, pak vás snad potěší, že se tím uvolní frekvenční pásmo 700 MHz pro rychlý internet. Tím se dostáváme k druhé části návrhu zákona. Dočasný ministr průmyslu Bohuslav Sobotka vůči němu nešetří (sebe)chválou: „Jsem velmi rád, že jsme udělali další úspěšný krok ve snaze zvýšit kvalitu poskytovaných mobilních služeb, včetně snížení ceny mobilních dat. Novela zákona o elektronických komunikacích zvýší pravomoci ČTÚ v oblasti udělování sankcí, zároveň novela výrazně posiluje práva spotřebitelů a zákazníků.“

V praxi se jedná jen o několik málo nových ustanovení zákona. Předně jde o úpravu přenositelnosti telefonního čísla, kde podle ČTÚ dochází ze strany operátorů k uplatňování maximální výpovědní doby, které směřuje proti smyslu a účelu institutu přenositelnosti čísla. Délka sjednané výpovědní doby nahrává tomu, aby účastník od změny poskytovatele služby upustil. Navrhuje se proto stanovit, že k zániku smlouvy dojde automaticky do deseti dnů od okamžiku, kdy zákazník podá žádost o přenos.

Dalším z avizovaných opatření je povinnost operátorů uvést do smlouvy ujednání o rozsahu možných jednostranných změn i o způsobu jejich oznámení účastníkovi, a to včetně oznámení o možnosti odstoupení od smlouvy bez sankce, pokud s takovou změnou nebude zákazník srozuměn. V oblasti udělování sankcí zvýší nová úprava maximální sazby, které budou stanoveny jak fixní částkou, tak částkou z čistého obratu pachatele přestupku, přičemž se ve správním řízení použije hodnota vyšší. Toť zhruba vše, co mediálně vytrubovaná ofenziva proti vysokým cenám volání a dat přináší.

Přenositelnost telefonních čísel byla zavedena v roce 2006 (navzdory tvrzení operátorů, že to technicky není možné) a do konce roku 2015 (poslední data ČSÚ) zákazníci přenesli celkem 3,443 mil. telefonních čísel, nejvíce v roce 2014, kdy to bylo okolo 750 tisíc. Lhůta pro přenos čísla byla výrazně zkrácena v roce 2013, kdy začalo platit nařízení ČTÚ, které mobilním operátorům uložilo, aby zvládli přenos mobilního čísla během čtyř dnů, což se naplnit nepodařilo. Na druhou stranu, pokud za rok 2015 přešlo 500 tisíc zákazníků, neprůchodnost mezi operátory nejspíš nebude tím, co drží ceny vysoko.

Povinnost informovat o změně smlouvy a možnosti bez sankce odstoupit už tu byla. Pak ale poslancům v roce 2014 kdosi (možná tušíte kdo) nakukal, že úplně postačí, když operátor změnu smlouvy zveřejní na webových stránkách a zákazníka o zveřejnění (nikoli změně) bude informovat. Právo na odstoupení od smlouvy bez sankce sice zůstalo, ale pouze při podstatné změně smlouvy, přičemž o „podstatnosti“ rozhoduje operátor. Ministr a premiér v jedné osobě nyní slavnostně ruší, co jeho vládní koalice sama nadrobila, nicméně na cenu tahle legislativní výpomoc žádný vliv neměla a její zrušení tlak na zlevnění také nepřinese.

Co se týče pokut vůči „vydřiduchům“, v očích veřejnosti nikdy nejsou dost vysoké. Jde ale o to, mít je za co udělit, a takových příležitostí ve skutečnosti moc není. Je proto pozitivní, že kromě zvýšení sankcí přináší návrh i nový správní delikt: Neplnění podmínek přídělu rádiových kmitočtů. Podle jedné z podmínek aukce musí být velkoobchodní cena nastavena tak, aby umožnila ziskové podnikání virtuálním operátorům. Koncem ledna 2017 ČTÚ všechny tři operátory vyzval k plnění této podmínky. Pokud neuposlechnou, může jim kmitočty zase odebrat, což by ale postihlo i uživatele. Pokuta se tak jeví jako lepší varianta.

Porušování hospodářské soutěže může postihovat i ÚOHS. Možná si řeknete, jak mu mohlo uniknout, že neomezený tarif nabízejí všichni tři operátoři za stejnou cenu? Spíše než podporou soutěžení se Rafajův úřad zabývá rušením veřejných zakázek, v tomhle je ale nejspíš nevinně. K prokázání kartelové dohody stejné ceny nestačí. Krom toho, operátoři se ani domlouvat nemuseli. Neomezený tarif skokově zlevnil O2 v roce 2013 a ostatní ho rychle následovali. I bez dohody vědí, že kdyby jeden z nich dál zlevnil, ostatní by jej museli dorovnat dřív, než k němu přejdou jejich zákazníci. Případné zlevnění jim tak pouze sníží zisky, aniž by přivedlo nové zákazníky.

Když už mluvíme o tom, co v návrhu je, není od věci zmínit, co tam není. Jako poslední hřebíček do vlastní rakve navrhl ministr Mládek doplnit zákon o zákaz nabízení neveřejných cen. Podpultové ceny tarifů jsou přitom jediným způsobem, jak se domoci levnějších služeb. Není to příliš transparentní, ani každému stejně dostupné, ale aspoň něco. Zákaz neveřejných nabídek by nejspíš onu kartelovou (ne)dohodu ještě více zabetonoval, operátoři by ji nemohli obcházet a alespoň tajně si konkurovat. Není divu, že tento nápad jejich zástupce v médiích pochválil, a žádná škoda, že jej vláda vypustila.

Když navrhovaná opatření sečteme a podtrhneme, nic proti nim. Jen zkrátka není jasné, kde se bere optimismus, že „zvýší kvalitu poskytovaných mobilních služeb, včetně snížení ceny mobilních dat“. Nic takového tam prakticky nevidím. I ty zvýšené pokuty možná nakonec zaplatí zákazník. Jediná šance je, že to zafunguje jako v roce 2013, kdy se politici tak dlouho obouvali do předražených tarifů a tvářili se u toho zachmuřeně, až jednomu z velké trojky ruply nervy. V takovém případě bych výsledný dojem musel hodně navýšit, ale to je zatím předčasné. Do té doby jeďte raději do Polska.