Česká národní banka opět upozorňuje na podezřelé aktivity společnosti Savings Fund Limited původem z Nového Zélandu a zároveň na aktivity společnosti Salia Group. Centrální banka upozorňuje potenciální klienty, že ani jedna z firem nemá v České republice povolení k poskytování finančních služeb.

Podle ČNB vykazuje činnost obou subjektů znaky neoprávněného přijímání vkladů od veřejnosti, neoprávněného poskytování platebních služeb a neoprávněného shromažďování peněz od veřejnosti. Centrální banka rovněž upozorňuje, že tvrzení sdělovaná firmami klientům, kde uvádějí, že Česká národní banka zablokovala peněžní prostředky uložené na účtech těchto společností, a proto je nelze zákazníkům vyplatit, nejsou založena na pravdě.

Firmy nabízely zřízení spořicího a platebního účtu

Novozélandská společnost Savings Funds Limited nabízela klientům zřízení spořicího a platebního účtu. Současně pak prostřednictvím vedeného účtu zprostředkovávala kromě jiného také vyplácení zisků z investice do společnosti Salia Group.

Česká národní banka upozorňovala na činnost Savings Fund poprvé už v lednu 2013. Seznam všech licencovaných osob zveřejňuje centrální banka na svých webových stránkách.

O České národní bance

Česká národní banka určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, a stará se tak o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR. Vykonává rovněž dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz a má také na starosti devizový dohled.