Podle informací Českého statistického úřadu (ČSÚ) činily v roce 2015 v České republice výdaje zahraničních i tuzemských turistů na cestovní ruch 250 miliard Kč. Jednalo se o meziroční nárůst ve výši 5,3 %. Cestovní ruch tvořil v roce 2015 2,8 % hrubého domácího produktu a pracovalo v něm 228 000 lidí.

Cizinci se na celkových výdajích podíleli 59 procenty. Zbývající dvě pětiny, konkrétně 102 miliard korun, utratili tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu.

Na celkových výdajích na cestovní ruch se v ČR 41 % podíleli tuzemští „cestovatelé“ v rámci domácího cestovního ruchu, kteří utratili 102 mld. Kč. Zahraniční turisté v ČR utratili větší, 59% podíl.

Nejvíce turisté utrácejí za zboží, stravování a dopravu

Nejvyšší položku ve vynaložených výdajích turistů na cestovní ruch činily z 29 % výdaje za zboží. Co se týká služeb, vynaložili turisté 20 % svých finančních prostředků na stravování a stejnou výši na osobní dopravu. V rámci ubytování pak utratili turisté 18 % svých výdajů.

„Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,4 procenta. V turismu tedy pracoval každý třiadvacátý Čech,“ uvádí Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ. Podíl cestovního ruchu na zaměstnanosti v ČR je tedy podobný jako v Nizozemsku nebo Švýcarsku.