V roce 2016 přibylo v České republice 62 410 nových živnostníků. Meziroční nárůst byl o 2,2 % nižší než v roce 2015. Celkový počet živnostníků v Česku stoupl na 2,1 milionu. Podnikatelskou činnost ale vyvíjí jen 49 % z celkového počtu. Třetina nových živností byla vydána v oblasti obchodu, dvě pětiny podílu nových podnikatelů tvoří ženy. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti Bisnode.

Celkový počet živnostníků registrovaných v ČR na konci roku 2016 dosahoval 2,099 milionu. Meziročně to představuje nárůst o 45 895 živnostenských oprávnění. Společnost odhaduje, že podnikatelskou činnost vyvíjí v České republice asi milion podnikatelů, tedy 49 % ze všech registrovaných živnostníků. Z toho vyplývá, že asi 51 % živnostníků je neaktivních.

V posledních letech živnosti stagnují, roste obliba obchodních společností

„Meziročně se podíl žen mezi nově registrovanými podnikateli zvýšil o jeden procentní bod, a podíl mužů se naopak o jeden procentní bod snížil,“ informuje analytička společnosti Bisnode Petra Štěpánová a doplňuje: „Podnikání na živnostenský list v ČR v posledních několika letech spíše stagnuje. Češi se začali přiklánět k podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, které přináší menší rizika a větší prestiž na trhu.“

Nejvíce nových živností registrováno v Praze

Třetina nových živnostenských oprávnění, a tudíž nejvyšší množství z celkového počtu, byla vydána v oblasti obchodu, silné zastoupení má rovněž výroba. Nejvíce nových živnostníků, a to 19,5 %, bylo zaregistrováno v Praze, na druhém místě se umístil Středočeský kraj (12,5 %) a na třetím Jihomoravský kraj (11,2 %).

 

Počty nových živnostníků a celkového počtu živnostníků v období 2008 až 2016:

 

Rok Počet nových živnostníků Živnostníci celkem
2016 62 410 2 099 272
2015 63 839 2 053 377
2014 62 332 2 049 376
2013 68 674 2 039 613
2012 78 813 2 112 849
2011 90 978 2 081 314
2010 90 553 2 042 786
2009 88 383 2 009 513
2008 85 606 2 012 529