Zahraniční dluh České republiky vůči zahraničí zaznamenal v roce 2016 nárůst o 332 miliard na 3,528 bilionu Kč. Vzhledem k hrubému domácímu produktu (HDP), jenž ilustruje celkový výkon tuzemské ekonomiky, dluh představoval podíl 74,8 procenta. Nárůst dluhu zrychlil oproti roku 2015 téměř dvojnásobně, když koncem roku 2015 činil meziroční nárůst dle předběžných údajů ČNB 172 miliard korun.

V rámci struktury zahraničního dluhu ČR se podle ČNB zvýšilo především zadlužení bankovního a vládního sektoru. Podíl všech bank včetně centrální dosáhl na celkovém dluhu koncem minulého roku 34 %. Rostoucí bankovní závazky byly ovlivněny nákupy bankovních dluhopisů nerezidenty a přijetím krátkodobých vkladů ze zahraničí.

Vládní závazky představují 24,6% podíl zahraničního dluhu

Vládní závazky se na celkovém dluhu na konci roku 2016 podílely 24,6 %. Podle České národní banky byl růst dluhů vládního sektoru spojen zejména s nákupy korunových dluhopisů.

Celkově pak veřejná sféra, tedy závazky vlády a vládních organizací nebo závazky soukromých subjektů garantované vládou, měla podíl na zahraničním dluhu ve výši 34,6 %. Zbytek připadá na soukromý sektor. Závazky se splatností delší než jeden rok se na celkovém zahraničním dluhu podílejí 52 %.

Od roku 2004 vzrostl zahraniční dluh o více než 2 biliony Kč

Zahraniční zadlužení České republiky dlouhodobě roste. Přes hranici jednoho bilionu Kč se dluh poprvé přehoupl na konci roku 2004, dva biliony Kč překonal v roce 2010 a tři biliony podle aktuálních údajů ČNB na konci roku 2014. V roce 2016 pak dluh činil již více než 3,5 bilionu Kč.

Investiční pozice, tedy rozdíl mezi úhrnnými zahraničními aktivy a pasivy, v minulém roce meziročně snížila schodek o 336,9 miliardy na 1,176 bilionu Kč. V poměru k HDP to představuje 24,9 procenta.

Zahraniční zadluženost České republiky (v bilionech Kč):

Dluh k 31. prosinci Meziroční nárůst
2012 2,434 0,122
2013 2,733 0,299
2014 3,024 0,291
2015 3,196 0,172
2016 3,528 0,332