V České republice má oprávnění podnikat pětina lidí starších jednašedesáti let. Celkem se tomuto věku těší čtyři sta šest tisíc našich spoluobčanů. V Praze je v této věkové kategorii oprávněno podnikat třicet procent všech lidí v tomto věku, mezi muži dokonce čtyřicet tři procenta. Vyplývá to z analýzy, kterou uskutečnila analytická společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

V Praze žije sedmdesát tři tisíc lidí nad šedesát jedna let s podnikatelským oprávněním, což je osmnáct procent všech fyzických osob podnikatelů v této kategorii. Následuje Středočeský kraj (dvanáct procent) a Jihomoravský kraj (deset procent). Nejméně podnikatelů věkové kategorie starší jednašedesáti let žije v Karlovarském kraji, kde jejich počet dosahuje dvanácti tisíc.

„Praha je z pohledu podnikání nejstarší věkové skupiny výjimečná, a to co do jejich počtu, tak co do podílu na obyvatelstvu. Důvodem je především fakt, že zde existuje mnohem více příležitostí k podnikání než v ostatních regionech. Většina starších přitom začala podnikat v mladším věku a buď nadále podnikají, nebo si pouze ponechali oprávnění k podnikání, které však již nevyužívají,“ komentovala statistiky analytička CRIF Věra Kameníčková.

Čtvrtina podnikatelů starších šedesáti jedna let, přesně je to dvacet sedm procent, se věnuje především obchodu, ve kterém má oprávnění podnikat dvacet tři procent podnikatelů – mužů a třicet čtyři procenta podnikatelek. Na druhém místě je odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí osmnáct procent podnikatelů této věkové kategorie. Opět jde o odvětví, které má vyšší zastoupení u žen než u mužů.

Těsně za tímto odvětvím následuje zpracovatelský průmysl s patnáctiprocentním podílem v rámci nejstarší generace podnikatelů. Toto odvětví je více zastoupeno u mužů než u žen. Ve stavebnictví podniká dvanáct procent starších lidí a je v něm jednoznačná převaha mužů.