Novelu, která předpokládá, že zdravotní pojišťovny budou dostávat více peněz na chronicky nemocné pacienty, schválil Senát šedesáti pěti hlasy ze šedesáti šesti přítomných členů. Pokud předlohu podepíše prezident, budou změny v přerozdělování peněz platit od příštího roku.

Současný systém zvýhodňuje pojišťovny, které mají více zdravých a mladých pojištěnců. Právě podle věku a pohlaví pojištěnců si nyní pojišťovny přerozdělují vybrané pojistné. Novela má zamezit tomu, aby pojišťovny měly zájem pouze o mladé a zdravé pojištěnce. Upravený systém by měl být podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) spravedlivější.

Nové parametry přerozdělování peněz budou výhodné pro pojišťovny, které mají výrazně vyšší podíl chronických a vysoce nákladných pacientů. Pojišťovny, jež takové pacienty neregistrují, naopak o peníze přijdou. Objem peněz, který se bude přerozdělovat, bude v řádech stamilionů. Polepší si zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna, podle Ludvíka asi o půl miliardy korun ročně.

Celkový objem peněz v systému zdravotního pojištění se nezmění. Letos by to měla být částka přesahující dvě stě sedmdesát čtyři miliardy korun. Dopad novely na státní rozpočet počítá s objemem kolem devíti set korun ročně. V této částce jsou zahrnuti dva zaměstnanci ministerstva zdravotnictví, kteří budou nový systém přerozdělování peněz spravovat.