Největší oborová asociace na evropské úrovni, Evropská federace finančních poradců a zprostředkovatelů (European Federation of Financial Intermediaries and Financial Advisers – FECIF), s více než dvěma sty třiceti tisíci koncových finančních zprostředkovatelů, si na svém březnovém zasedání ve Vídni zvolila nové vedení. Pro český finančně-poradenský trh je to výborná zpráva. Jeho reprezentant a předseda nejvýznamnějšího českého sdružení USF ČR Jiří Šindelář se stal členem exekutivního týmu FECIF, kde bude nově zastávat post místopředsedy.

K jeho hlavním úkolům bude patřit optimalizace vnitřních procesů a účast na evropských konzultačních řízeních. Dalšími členy exekutivního týmu FECIF se stali: David Charlet z Francie – předseda, Paul Stanfield z Velké Británie – generální sekretář a Kevin Mudd z Kypru – pokladník. Mandát všech znovuzvolených vyprší v roce 2020.

Jiří Šindelář ke svému jmenování do funkce uvedl: „Důvěra kolegů z představenstva je pro mne velkou poctou, a především závazkem. Ve své nové funkci se chci soustředit zejména na vyladění vnitřního fungování FECIF, které čelí již několikátý rok doslova regulatornímu tsunami, a také reprezentování zájmů českého finančního poradenství. Tak, abychom aktivně působili proti přijetí zbytečných a zatěžujících povinností, jež se nám poté v národní legislativě vrací jako bumerang, který můžeme jen těžko ovlivnit.“

Se zvolením českého zástupce finančního zprostředkování a poradenství do exekutivy největší evropské oborové asociace finančních poradců a zprostředkovatelů došlo k významnému posílení českého trhu finančního poradenství na evropské úrovni.

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management, a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Počínaje rokem 2014 zastupuje Českou republiku v představenstvu FECIF – Evropské federace finančních zprostředkovatelů a poradců. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008–2011 byl také předsedou výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

 

O unii

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) vznikla v červnu roku 2006. Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy unie jsou společnosti ALLFIN PRO Holding, ARGOS PZS, Broker Consulting, Broker Trust, Comfort servis Plzeň, DataLife, F E D S, FINVISION, F & P Consulting, Froglet, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Private Asset Management, OVB Allfinanz, RUBIKONFIN, The In Group, Swiss Life Select Česká republika a 1. Vzájemná poradenská. Členové unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou unie prosazuje, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání jejich poradců.

 

O FECIF

Evropská federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (FECIF) byla založena v červnu 1999 s cílem hájit a posilovat roli finančních poradců a zprostředkovatelů v Evropě. FECIF je nezávislou a neziskovou organizací, která slouží svým členům, již se rekrutují z celkem 28 členských států EU a Švýcarska. Je to jediná evropská profesní organizace, která zastupuje jak finanční zprostředkovatele, tak finanční poradce. Sídlo FECIF je v Bruselu, samém srdci Evropské unie. FECIF reprezentuje více než 230 tisíc evropských finančních zprostředkovatelů a poradců skrze 19 národních asociací z 18 členských států EU a 20 panevropských komerčních subjektů, operujících ve 28 členských státech EU.