Jen pro tři procenta Čechů jsou transparentní podmínky při výběru poskytovatele úvěru klíčovým parametrem. Více lidí se například rozhoduje podle reklamy. Nejdůležitějším aspektem zůstává předchozí osobní zkušenost s danou finanční institucí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cofidis.

Aktuální data přitom ukazují, že v teoretické rovině si Češi význam transparentnosti uvědomují. V průzkumu mezi pěti sty respondenty se padesát dva procent z nich shodlo na tom, že ideální půjčka by měla být v první řadě právě transparentní. Podle čtyřiceti dvou procent by měla být především levná, ostatní pak řadí na první místo rychlost získání peněz. Představa o ideální půjčce se ale výrazně liší od kritérií, na základě kterých si lidé vybírají společnost, od níž si půjčí peníze.

Při výběru poskytovatele úvěru by se totiž na základě transparentnosti podmínek rozhodli jen tři lidé ze sta. Toto kritérium tak dopadlo vůbec nejhůře ze všech osmi sledovaných. To je znepokojivé především s ohledem na skutečnost, že tato data mnohem více než hypotetická představa o ideální půjčce odráží reálný stav věci. „Nedostatečná průhlednost a skryté poplatky přitom mohou úvěr výrazně prodražit, a zásadně tak zkomplikovat jeho splacení,“ varoval marketingový a obchodní ředitel Cofidisu Cyril Křůpala.

Pro téměř čtyřicet procent dotázaných hraje klíčovou roli při výběru poskytovatele úvěru dobrá předchozí zkušenost. Vazby z minulosti jsou důležité i pro další pětinu dotázaných, kteří si nejraději půjčí peníze u společnosti, od níž už mají jiné produkty. „Zde je ovšem nutné rozlišovat mezi tím, co je výhodné, a tím, co je jen pohodlné,“ míní Křůpala. Část společnosti si to pravděpodobně začala uvědomovat, jelikož tento argument za poslední dva roky nejvíce oslabuje.

Další kritéria už jsou zastoupena výrazně méně. Pouze necelá desetina Čechů by při výběru finanční instituce dala na doporučení svých známých či přátel. Jen osm procent by se rozhodlo pro tu společnost, která nabízí nejvýhodnější podmínky. Překvapujícím faktem je, že stejný počet lidí by si vybral poskytovatele pouze na základě reklamy na jeho produkty. Poskytovatele, který umí nejrychleji schválit úvěr a dodat peníze, by si zvolila jen čtyři procenta lidí. Rychlost úvěru tak propadla v průzkumu po všech stránkách. Hypotetická ideální půjčka by totiž měla být zejména rychlá pouze podle sedmi procent dotázaných.