Úřad průmyslového vlastnictví loni udělil žadatelům téměř osm stovek patentů, z toho většina patřila českým zájemcům. Jednalo se o nejvyšší počet za posledních dvacet let. Nejvíce patentů bylo z oblasti dopravy a skladování, stavby, zdraví a zábavy.

Úřad v minulém roce udělil 781 patentů, z toho 637 domácím přihlašovatelům. Je to nejvíc za posledních 20 let. Vysokým školám a univerzitám bylo uděleno 240 patentů, to je o 17 meziročně víc. Celkový počet patentů platných na území Česka dosáhl na konci loňského roku téměř 38 tisíc. Informace zveřejnil ve výroční zprávě Úřad průmyslového vlastnictví.

„V roce 2016 bylo domácími přihlašovateli podáno 792 patentových přihlášek, nejvíce z oborů doprava a skladování, stavby, zdraví a zábava. Lze považovat za pozitivní, že téměř čtvrtina přihlášek byla podána našimi vysokými školami,“ uvedl předseda úřadu Josef Kratochvíl. Přihlašovatelé ze zahraničí získali 5964 patentů platných na území České republiky, což činí pětinový meziroční nárůst. „Vývoj potvrzuje, že ČR je chápána majiteli evropských patentů jako území příhodné pro podnikání, jako průmyslově vyspělé teritorium, na kterém je potřeba zajistit ochranu nových technologií a výrobků,“ doplnil Josef Kratochvíl.

Češi podali 180 mezinárodních patentových přihlášek

V minulém roce rovněž úřad do rejstříku zaregistroval 1187 užitných vzorů. Ty jsou běžným řešením pro menší vynálezy. Celkový počet platných vzorů v ČR je 8398 a od roku 2012 jejich počet klesá. Nejvíce přihlášek užitných vzorů zaznamenaly obory stavebnictví a doprava a skladování. Roste rovněž zájem českých podnikatelů o patentovou ochranu v zahraničí. V minulém roce Češi podali 180 mezinárodních patentových přihlášek.

Úřad také loni zapsal do rejstříku 6985 národních ochranných známek, 6344 z nich českým subjektům. Na konci roku 2016 bylo v ČR platných celkem 1,35 milionu ochranných známek, z nich 123 tisíc národních, 83 tisíc mezinárodních s vyznačením ČR, 143 tisíc s vyznačením EU a přes milion ochranných známek Evropské unie.

Doba ochrany užitným vzorem trvá čtyři roky, na žádost majitele může být prodloužena. Maximální doba účinnosti je deset let. Patent pak platí maximálně dvacet let od podání přihlášky.