Státní podnik Lesy ČR zvažuje investici do deseti až patnácti tisíc hektarů lesa v Rumunsku za miliardu až miliardu a půl korun. Lesy ČR, které v tuzemsku vlastní zhruba polovinu lesů, zaznamenaly v minulém roce téměř čtvrtinový meziroční pokles hrubého zisku na zhruba pět miliard korun.

„Předpokládaná počáteční investice by v krátkodobém horizontu měla směřovat k vlastnictví cca 10 tisíc až 15 tisíc hektarů lesa v tržní hodnotě cca až 1,5 miliardy korun s možností jeho dalšího rozšiřování,“ píše předkládající Ministerstvo zemědělství ve svých materiálech. „Pro případný další nákup lesních pozemků má Rumunsko díky legislativním úpravám velmi dobré předpoklady pro scelování pozemků. Návratnost investice do lesních pozemků za předpokladu řádného dlouhodobého hospodaření lze odhadovat na 25 až 30 let.“

Podle ministerstva se jedná o relativně bezpečnou investici. Lesy v Rumunsku se totiž dají případně opět prodat za obdobnou cenu v situaci, kdy by se nenaplňovala očekávání, tvrdí resort. Informace o koupi za miliardu až miliardu a půl korun dostane ve středu vláda. V Rumunsku činí roční přírůstek dřeva 25 milionů metrů krychlových a vytěží se ho 18 milionů.

Růst politické i ekonomické stability Rumunska

Česká republika označuje Rumunsko za výhodné díky nízkým nákladům. Rumunsko je navíc členem Evropské unie, ačkoli má, stejně jako ČR, vlastní měnu. „V posledních letech se v Rumunsku zvyšuje politická stabilita. Významné makroekonomické charakteristiky (inflace, nezaměstnanost, zadlužení) mají podobný průběh jako v České republice, růst HDP Rumunska je v posledních letech nad úrovní České republiky (Rumunsko je vnímáno jako ekonomický tygr EU),“ informuje resort.

Zatím však není jisté, zda Lesy ČR skutečně k nákupu přistoupí. Jak doplňuje ministerstvo zemědělství: „Další návazné kroky budou představovat zejména potvrzení politické korektnosti ze strany rumunské vlády (organizuje česká ambasáda), přípravu infrastruktury pro vstup a vytipování případného akvizičního cíle.“