Na základě průzkumu poradenské firmy Broker Consulting více než devadesát procent mladých lidí vůbec netuší, jaký starobní důchod pobírají jejich rodiče či prarodiče. Průzkumu se zúčastnilo 332 respondentů ve věku mezi dvaceti a třiceti pěti lety. 

Průměrná penze se v České republice pohybuje v rozmezí mezi devíti a dvanácti tisíci korunami. Přes šedesát procent dotázaných přitom odhadovalo průměrný starobní důchod podstatně vyšší – mezi čtrnácti a sedmnácti tisíci korun. Velká většina z nich považuje za plnohodnotný důchod částku mezi sedmnácti a devatenácti tisíci. Naproti tomu třicet osm procent respondentů v nějaký vyplácený důchod věří, ale nepočítají, že by s ním vystačili. Zbytek z dotázaných je přesvědčen, že v době dosažení jejich důchodového věku žádná starobní penze nebude.

„Vysoký počet mladých lidí věřících v plnohodnotné důchody si vysvětlujeme tak, že mladí i navzdory mediálním informacím pořád doufají, že jejich penze je jistá. Překvapil nás však nízký počet těch, již nevěří v důchody vůbec. V praxi se setkáváme spíše s tím, že statistiky dožití v kombinaci s posouváním věku odchodu do důchodu způsobují v mladých značnou skepsi ve vztahu k penzi,“ komentoval čísla analytik Broker Consulting Michal Cibulka.

Z průzkumu zároveň vyplynulo, že polovina oslovených si buď spoří nebo má sjednané penzijní připojištění. Asi čtvrtina respondentů si úspory nevytváří vůbec, desetina investuje do akcií či nemovitostí. Polovina dotázaných očekává v důchodovém věku stejnou životní úroveň, druhá polovina počítá s určitými omezeními, která s sebou přibývající věk přináší.