Více než půl miliardy korun stály české daňové poplatníky výdaje na zajištění voleb v minulém roce. V tom letošním počítá státní rozpočet se sedmi sty miliony korun. Další finance pak stát vynakládá na příspěvky politickým hnutím.

Daňové poplatníky v ČR stálo zajištění všech voleb v minulém roce 532 milionů korun, hrazených ze státního rozpočtu. Loni probíhaly volby do Senátu, krajských zastupitelstev a do zastupitelstev 34 obcí. Údaje byly zveřejněny ve státním závěrečném účtu.

V letošním roce počítá státní rozpočet na samotné zabezpečení voleb s finanční částkou zhruba 700 milionů korun. Včetně příspěvků politickým stranám a hnutím pak vyčleněná částka ve státním rozpočtu dosahuje výše 1,9 miliardy korun.

V minulém roce se konaly volby v deseti obcích v lednu, v pěti obcích v dubnu, ve 12 obcích v červenci a v sedmi obcích v listopadu. V říjnu se pak uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu.

Mimo zabezpečení těchto voleb bylo ze státního rozpočtu zaplaceno 32 politickým subjektům (stranám a hnutím) 507 milionů korun. Politické strany a hnutí obdržely ze státního rozpočtu pravidelné příspěvky na činnost, jež jsou vypláceny jednak v závislosti na počtu poslanců, senátorů a krajských zastupitelů, jednak na volebním výsledku v posledních volbách do Poslanecké sněmovny.

Pro letošní rok počítá návrh státního rozpočtu s 1,9 miliardy korun na konání voleb a příspěvky politickým stranám, když zabezpečení voleb má stát přijít na 691 milionů korun. Úhrada volebních nákladů má stát 674 milionů a příspěvky politickým subjektům vyjdou ČR na 546 milionů korun.

Podzimní volby do sněmovny byly prezidentem ČR Milošem Zemanem stanoveny na datum 20. a 21. října. Tento termín byl minulý týden vyhlášen ve Sbírce zákonů.