Kancelář prezidenta republiky loni utratila méně peněz, než měla v plánovaném rozpočtu. Z prostředků ve výši více než půl miliardy korun, které měl Hrad k dispozici, využil něco přes dvě třetiny. Důvodem byly především nižší výdaje na investice.

Kancelář prezidenta republiky loni utratila z celkových 560 milionů korun, které měla k dispozici, 389 milionů. Využila tedy něco přes dvě třetiny. Vyplývá to z údajů státního závěrečného účtu. Hospodařením kanceláře Hradu se již zabýval sněmovní rozpočtový výbor, který s údaji v závěrečném účtu kapitoly Kanceláře prezidenta republiky souhlasil a doporučil ho sněmovně ke schválení. Schválený státní rozpočet na minulý rok počítal původně pro kancelář prezidenta se 459 miliony korun. V průběhu roku pak tato suma vzrostla především díky dodatečným financím na investice na 560 milionů korun. Kancelář původně v minulém roce disponovala částkou na investice ve výši 157 milionů korun, později však získala z rozpočtu Ministerstva obrany navíc finance v hodnotě 100 milionů korun, které byly určeny zejména na opatření související s ochranou a ostrahou Pražského hradu. Vzhledem k délce výběrových řízení se však část těchto investic přesunula do aktuálního roku.

Loni v srpnu zavedl Pražský hrad bezpečnostní kontroly, při nichž jsou návštěvníci povinni ukázat zavazadla, někteří musí také podstoupit osobní prohlídku. Vzhledem k vytváření front byla organizace kontrol i jejich účinnost častým předmětem kritiky. Od letošního dubna procházejí návštěvníci dřevěnými přístřešky, prostornějšími, než které tam stály předtím.

V plánu vedení Pražského hradu je rovněž obměna technického vybavení využívaného policisty ke kontrolám. Těm by měly pomoci nové bezpečnostní rámy i další technické vybavení, které bezpečnostní kontroly usnadní. Co se týká investic, Hrad v minulém roce pokračoval také v rekonstrukci obory v Lánech. Proběhla oprava cest a úprava svahů kolem vodní nádrže Klíčava. Na zpevnění svahů kolem nádrže se bude pokračovat i letos.