Návrh rozpočtu na příští rok, který dnes schválil sněmovní rozpočtový výbor, počítá s navýšením prostředků pro Kancelář prezidenta republiky zhruba o třicet osm milionů oproti letošnímu roku. Celkem se jedná o částku více než čtyři sta sedmdesát pět milionů korun, kterou může Hrad použít na své výdaje. Rozpočet Hradu je jednou ze šesti kapitol, jejichž návrhy schvaluje výbor, vláda je pak musí zapracovat do návrhu celého rozpočtu.

Ministerstvo financí s návrhem rozpočtu prezidentské kanceláře vyslovilo souhlas. Poslance zajímala zejména bezpečnostní opatření. Například Kristýna Zelinková (TOP 09 a Starostové) poznamenala, že bezpečnostní rámy tvoří jen nekonečné fronty turistů a obtěžují občany. Ptala se na to, zda Hrad uvažuje o změně a zmírnění bezpečnostních opatření, a na částku, která by se dala novým systémem ušetřit. Zástupci prezidentské kanceláře uvedli, že v letošním roce se počítá s částkou téměř dvacet devět milionů, která je vyčleněna na bezpečnost spojenou s návštěvou Hradu. Stomilionová částka, kterou Hrad dostal již dříve od Ministerstva obrany, bude vyčerpána do konce roku 2019, jak uvedli představitelé prezidentské kanceláře.

Dalším bodem schvalování byl návrh rozpočtu pro Nejvyšší kontrolní úřad. Ten má mít k dispozici šest set čtyřicet šest milionů korun. Oproti letošnímu roku se jedná opět o nárůst, tentokrát o téměř sto třicet milionů korun. Důvodem zvýšení je stavba nového sídla úřadu a na ni vyčleněná částka přes sto dvacet milionů. Nenastanou-li komplikace, dokončení stavby se očekává do tří let, resp. do konce roku 2020.