Finanční produkty za více než dvaadvacet miliard korun si Češi sjednali v prvním čtvrtletí 2017, když nejvíce smluv bylo v oblasti pojištění. Finanční poradci a zprostředkovatelé uzavřeli s klienty přes sto čtyřicet tisíc smluv. Uvedly to ve společné tiskové zprávě Unie společností finančního zprostředkování a poradenství a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR.

Nejpopulárnějším produktem bylo v první dekádě tohoto roku běžně placené životní pojištění, následováno neživotním pojištěním a jednorázově placeným životním pojištěním, s celkovým obratem téměř osm set třicet milionů korun. U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za téměř tři miliardy korun. Největší obrat v oblasti investic tvoří podílové listy, dále pak pravidelné investice.

V oblasti úvěrových a spořicích produktů dominuje – co do účelovosti – financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z tohoto spoření. Celkový objem výše uvedených úvěrových produktů zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí více než osmnácti miliard korun při celkovém počtu přes jedenáct tisíc uzavřených smluv. Spořicí složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují penzijní produkty – penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření – a spořicí účty.

O AFIZ

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.), vznikla v roce 2002 jako dobrovolná samoregulační profesní organizace právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy AFIZ jsou společnosti Bohemia Servis Finance, Consultor, Effectconsulting, KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, Partners Financial Services, Salve Finance, Společnost finančních poradců, Top-Pojištění.cz, ZFP akademie a cca šest set individuálních členů – fyzických osob. Členové AFIZ se zavázali k dodržování samoregulačních norem včetně Etického kodexu, za jejichž porušení jsou disciplinárně odpovědní. AFIZ se mimo jiné podílí na řadě projektů směřujících ke zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

O USF ČR

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství vznikla v červnu roku 2006. Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy unie jsou společnosti ALLFIN PRO Holding, ARGOS PZS, Broker Consulting, Broker Trust, Comfort servis Plzeň, DataLife, F E D S, FINVISION, F & P Consulting, Froglet, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Private Asset Management, OVB Allfinanz, RUBIKONFIN, The In Group, Swiss Life Select Česká republika a 1. Vzájemná poradenská. Členové unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou USF prosazuje, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání jejich poradců.