Na stát se nemůžeme zcela spoléhat – průměrné invalidní a pozůstalostní důchody jsou v České republice dokonce nižší než důchody starobní. U osob samostatně výdělečně činných, které si platí minimální zálohy, jsou dávky ještě omezenější. O sociální dávky je dále nutné žádat a podmínky jejich získání se neustále zpřísňují. Sociální dávky, jejichž úkolem je nahradit výpadek příjmu, rostou pomaleji než příjmy domácností.

Životní pojištění pomáhá nejen pozůstalým, ale i nám samotným a našim dětem – pojistit lze nejen život. Pojistky nabízejí i pojištění úrazů, závažných nemocí, invalidity, neschopnosti, hospitalizace nebo ošetřování dětí. Na trhu se objevují nové typy pojištění, které alespoň částečně řeší případnou invaliditu u vybraných povolání. Pojišťovny stále častěji nabízejí i asistenční služby při vážných zdravotních událostech, jako je pomoc, placená rehabilitace, pečovatelské služby atd.

Počet civilizačních onemocnění bohužel stále roste – tolik rozšířené úrazové pojištění na tyto nemoci nestačí. Nejčastější příčinou invalidity jsou totiž z devadesáti pěti procent právě nemoci, úrazy se na invaliditě podílejí pouze procenty pěti.

Životní pojištění je levnější a flexibilnější – trh životního pojištění je velmi konkurenční. V České republice působí více než padesát pojišťoven a zahraničních poboček, a není tedy divu, že pojišťovny každoročně přicházejí s novými anebo vylepšenými produkty. Trendem se staly slevy za nekouření, zdravý životní styl apod. Rizikové pojistné, které pojišťovny za krytí rizika požadují, neustále klesá. Důvodem je třeba prodlužující se délka života. Ke konci roku 2012 došlo ke sjednocení výše pojistného pro muže i ženy, muži tedy platí méně než v minulosti. Pojistky jsou flexibilnější, umožňují nastavit pojistnou dobu jednotlivých rizik. Pojišťovny rovněž vylepšily investiční složku pojištění a daňové zvýhodnění životního pojištění se od letošního roku zdvojnásobilo na odpočet dvacet čtyři tisíc korun ročně.

Pojišťovny plní a právní ochrana vzrostla – náklady na pojistná plnění se pohybují ve výši padesáti miliard ročně. Právní ochrana klientů pojišťoven se legislativně navýšila, riziko neplnění pojišťoven se výrazně snížilo širokou sítí finančních poradců, kteří s výběrem rádi pomohou.

Jsme pojištěni na nízké částky – pojišťujeme více majetek než život. Podíl životního pojištění tvoří pouze třetinu celkových pojistek, ostatní dvě třetiny tvoří pojistky neživotní. Zajištění rizik není stále dostatečné, podle posledních průzkumů pojišťoven tvoří krytí úmrtí v České republice zhruba dvě stě až tři sta tisíc korun. V porovnání se sousedním Německem je to například devadesát tisíc eur. Na vyšší částky je třeba pojišťovat zejména invaliditu, která s sebou nese vysoká rizika celoživotního omezení příjmů.