Rozhovor s Alenou Jakubovovou, majitelkou Kliniky Na Košíku.

Nesmyslné zákony a normy ve zdravotnictví nedovolují státním zařízením přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kategoriemi rozpočtu dle aktuálních potřeb. Chceme-li slušné a milé zacházení s pacienty, musíme se obrátit na soukromá zařízení, kde pracuje adekvátně ohodnocený personál s osobním a lidským přístupem ke každému nemocnému. Za péči zde si připlatíme, avšak díky individuální a intenzivní péči se podstatně zkracuje doba rekonvalescence a urychluje návrat do domácího prostředí. Tak popisuje nejpalčivější problém našeho zdravotnictví majitelka kliniky Na Košíku Alena Jakubovová, která začínala průvodkyně Cestovní kanceláře mládeže, CKM.

Cestovní ruch a zdravotní péče jsou dva úplně odlišné obory. Kde byl prvotní impulz pustit se do podnikání v tak složitém odvětví, jako je zdravotnictví?

Úplně v počátcích jsem do zdravotnictví vstoupila jako investor. Po krátké době však moji partneři, odborníci z oboru zdravotnictví a zdravotní péče, ze společnosti odešli, a mně nezbývalo nic jiného než se snažit započatý projekt a investice zachránit. Dnes je Klinika Na Košíku jedinečným zařízením následné péče, dříve se tomu říkalo eldéenky neboli léčebny dlouhodobě nemocných. Zaměřujeme se na intenzivní rehabilitaci seniorů. Obor je v dnešní době neatraktivní, vyžaduje velkou trpělivost, pochopení a zvýšenou ošetřovací péči.

Vaše Klinika Na Košíku je velmi žádaným zdravotním zařízením specializujícím se především na rehabilitaci seniorů. Když se ohlédnete zpět, vzpomenete si, co patřilo mezi největší překážky právě v počátcích celého projektu?

Určitě to byla moje absolutní neznalost a nezkušenost s oborem zdravotnictví. Do celého projektu jsem vstoupila jako jeho součást, investor. Odbornou stránku měli zajistit moji bývalí společníci. Poté, co se právě oni rozhodli ze společného podnikání odejít, rozhodla jsem se pokračovat i za cenu, že jsem zůstala v podstatě sama. Víte, když se jedná o záchranu investic a vysněného projektu, dokáže se člověk učit velmi rychle. Mně pomohly i manažerské schopnosti získané z podnikání před touto dobou.

To mluvíte o sobě, ale co celý tým kliniky? Jak se vám podařilo fungující a spolehlivý tým sestavit a udržet?

Máte pravdu, nebylo to vůbec jednoduché, ta doba hledání nebyla krátká. Vsadila jsem na tzv. starou školu a tým postavila na spolehlivém a zodpovědném personálu, zejména zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Dnes s klinikou spolupracují lékaři s vynikající pověstí a zkušenostmi, kteří patří k nejlepším odborníkům ve svých oborech. Neméně důležitý však je i veškerý pomocný personál. Podařilo se mi najít a sestavit tým spolupracovníků se srdcem, citem a pochopením pro naše pacienty. Těmi jsou převážně lidé nad šedesát let, kteří oceňují právě lidský přístup a pochopení lékařů a personálu. To, že naši pacienti mají k dispozici nadstandardní technické vybavení, nehraje prvotní roli. Vše je skutečně věcí přístupu a jednání.

Je známo, že o místa na vaší klinice je velký zájem a poptávka výrazně převyšuje nabídku. A to i za cenu určité spoluúčasti pacientů.

Ano, je to pravda. Pacienti u nás však mají velmi intenzivní péči a rehabilitaci, a tím podstatně zkracujeme celkovou dobu jejich léčení.

V této souvislosti se musím zeptat na nejdůležitější cíle péče poskytované vašim pacientům. Můžete nám je stručně osvětlit?

Především je to spokojenost pacienta a jeho psychická pohoda. Důraz klademe na znovunabytí soběstačnosti našich klientů a jejich brzký návrat do domácího prostředí.

Hovoříme o personálu, lidech pracujících ve zdravotnictví. Problematika odchodu kvalifikovaných zaměstnanců, sester, lékařů a pomocného personálu, ze zdravotnictví do jiných oborů, či dokonce do zahraničí je velmi aktuální téma. Kde vy, úspěšná manažerka s fungujícím týmem, spatřujete možné řešení tohoto problému?

Jednoznačně je to adekvátní ohodnocení. Průměrná mzda je dnes například u ošetřovatele čtrnáct tisíc korun čistého. Přitom se jedná o velmi náročnou práci jak fyzicky, tak psychicky. Co pacient, to jiný nárok, někteří mají velmi vysoké individuální požadavky. Mnohá zařízení jsou technicky velmi dobře vybavena, ale bohužel trpí nedostatkem odborného a spolehlivého personálu. To vše proto, že jakýkoli přesun rozpočtových položek není možný. Myslím tím například přesun financí určených na investice do složky mezd. To by byl určitě krok k tomu, aby si i špičková zdravotnická zařízení udržela stabilní a kvalitní personál. I když jsem v oboru nikdy předtím nepracovala, jsem velmi ráda, že se mi podařilo na naší klinice sestavit fungující tým, na který se mohu nejen já, ale hlavně naši klienti plně spolehnout.

Děkuji za rozhovor.

Alena Jakubovová o sobě

Kdybych se měla stručně představit, tak asi jako pětapadesátiletý optimista, matka tří dětí. Mezi moje největší záliby patří cestování, golf, zahrada a četba. Mám ráda výzvy, v životě neznám dnes tak často užívané spojení “to nejde”. Podnikat jsem začala na podzim roku 1990 v oboru fotografie, poté se přidal nákup vhodných nemovitostí, jejich rekonstrukce a pronájem. Dnes se již plně věnuji vedení kliniky a práci se seniory.