Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v loňském roce zahájil o šest sankčních řízení více než v roce předchozím. Výše uložených pokut za porušování pravidel hospodářské soutěže naopak klesla z více než dvou miliard v roce 2015 na loňských necelých půl miliardy. Vyplývá to z údajů, které úřad poskytl ČTK.

„Ve srovnání s posledními roky je evidentní, že se úřad své role jakožto strážce hospodářské soutěže ujímá aktivněji. Začíná se tak přibližovat například svým kolegům ze Slovenska, kteří v roce 2015 zahájili 18 správních řízení z moci úřední,“ okomentovala to pro ČTK Jitka Linhartová z advokátní kanceláře Schoenherr.

Dlouhodobou prioritou ÚOHS je potírání kartelů. V loňském roce bylo v této oblasti otevřeno deset případů, o rok dříve jich bylo devět. Dále byly zahájeny tři případy stíhání údajného zneužití dominantního postavení firem a dvě nová řízení ohledně chování orgánů veřejné správy. „Doufejme, že se ÚOHS zbaví své nálepky nejneaktivnějšího soutěžního úřadu v Evropě a bude pokračovat v této vzrůstající tendenci,“ dodala Linhartová.

Celková výše uložených pokut ÚOHS v loňském roce na základě prvostupňových rozhodnutí činila přes čtyři sta šedesát milionů korun. V roce 2015 to bylo sice přes dvě miliardy, ale tuto částku pokryl v podstatě jediný případ velkého kartelu stavebních firem. Úřad chystá novou, přísnější metodiku udělování pokut, neboť současné sankce vůči obratu pokutovaných firem jsou vedle Malty nejnižší v Evropské unii. Nová metodika by měla být nejen přísnější, ale i flexibilnější.