Česká republika zůstává v kvalitě života v mezinárodním srovnání na dvacátém druhém místě. Žebříček vychází z údajů o stavu společenského a ekonomického rozvoje a úrovně životního prostředí. Z celkem sto dvaceti osmi porovnávaných zemí je na tom nejlépe Dánsko a nejhůře Středoafrická republika. České tiskové kanceláři to dnes sdělil Michal Malysa z tiskového oddělení společnosti Deloitte, která index společně s neziskovou organizací Social Progress Imperative každoročně sestavuje.

V České republice jsou nejlépe hodnoceny základní lidské potřeby, konkrétně výživa a základní lékařská péče, úroveň pitné vody a hygieny, přístřeší a osobní bezpečnost. Vysoké hodnocení má naše republika rovněž v dostupnosti základního vzdělání. Naopak úroveň tolerance klesá a řadí nás mezi země, jako je například Botswana, uvádí tisková zpráva.

„Česko se již několik let drží na vysoké pozici. Ukazuje se, že ekonomický i společenský rozvoj jsou dva důležité faktory, které se vzájemně podporují,“ uvedl prezident Deloitte v České republice Josef Kotrba. Dodal ale, že ekonomický růst není vždy zárukou rozvoje společnosti. Například Spojené státy americké jsou z hlediska hrubého domácího produktu na hlavu nejbohatší zemí G7, přesto v polovině sledovaných kategorií za srovnatelnými zeměmi výrazně zaostávají, mimo jiné v oblasti vzdělávání, zdraví a osobního bezpečí, podotkl Kotrba.

Každoročně sestavovaný Index společenského rozvoje hodnotí v padesáti různých kategoriích. Česká republika je ve skupině dvaceti čtyř zemí s vysokou úrovní společenského rozvoje, patří sem například již zmiňované Spojené státy americké, Japonsko nebo Francie. Z nových zemí Evropské unie je na tom lépe už jen Slovinsko. Naše republika je v žebříčku hodnocení výše než Itálie, Kypr, Slovensko nebo Řecko. Již tradičně patří první tři příčky skandinávským zemím, letos v pořadí Dánsko, Finsko a Island. Pomyslnou řadu hodnocených zemí uzavírají Čad, Afghánistán a Středoafrická republika.