Praha se zapojila do mezinárodního projektu Innotrans, zaměřeného na rozvoj technologií v oblasti dopravy. Jednou z aktivit je i propojení automobilů skrze internet. Zatím však není jasné, kdy budou výsledky výzkumu uplatněny v praxi. Česká metropole se přidala celkem ke čtyřem projektům z evropského programu Interreg Europe. Dotace pro Prahu činí téměř patnáct a půl milionu korun, přičemž finanční vklad Prahy je tři miliony.

Včera informace sdělila pražská radní Irena Ropková (ČSSD) a náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). „Praha nyní realizuje dva projekty v oblasti inovací a dva s tématem nízkouhlíkového hospodářství. Ty mají vytvořit akční plány s konkrétními projekty, které by se v daném regionu mohly zrealizovat,“ uvedla Irena Ropková.

Innotrans je inovativní projekt, v rámci kterého univerzita v Coventry vyvíjí informační systém, v němž budou auta komunikovat přes internet s okolní infrastrukturou. Jedná se o shromažďování informací například o řidičích a aktuální dopravní situaci. V případě, že by byl systém zaveden, bylo by údajně jednodušší nastavovat zelené vlny nebo preference MHD.

Praha se bude moci díky své účasti podílet na výsledcích testování a získá možnost použít výsledky tohoto projektu v praxi. Podle Petra Dolínka bude hlavní město moci zavádět nejmodernější trendy, a nikoli budovat infrastrukturu, u níž by případně mohla v budoucnu zjistit, že je zastaralá. Kdy se v české metropoli výsledky projektu objeví, však zatím není zřejmé. Příští rok na jaře se bude konat workshop, kde se budou průběžné výsledky projektu projednávat. „Jakmile bude projekt dokončen, vznikne podklad, na jehož základě může město začít konat. Je to koncept toho, co by mohlo vzniknout,“ doplnila radní Ropková.

Kromě zmíněného Innotransu Praha participovala rovněž na projektu Stephanie, který je zaměřen na získávání satelitních dat o deformaci zemského povrchu, nebo na InnovaSumpu, zaměřeném na podporu udržitelné mobility, tedy cyklistice nebo bikesharingu. Čtvrtým projektem, kterého se Praha účastnila, byl Finerpol. Ten se dlouhodobě zaměřuje na využití finančních nástrojů, jimiž by měly být od roku 2023 nahrazeny dotace.