Firmy v České republice plánují nabírat nové zaměstnance i v následujícím čtvrtletí, zejména pak zaměstnavatelé v menších firmách do dvě stě padesáti zaměstnanců. Tempo náboru se však zpomaluje. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi téměř osmi sty zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v České republice, jehož výsledky firma oznámila na dnešní tiskové konferenci. Důvodem pro snížení tempa náboru je nedostatek volných zaměstnanců.

Devadesát procent dotázaných zaměstnavatelů uvedlo, že během následujícího čtvrtletí nechystají změny v počtu zaměstnanců. Přijímat nové zaměstnance naopak plánuje podle průzkumu pět procent oslovených a tři procenta očekávají snížení počtu zaměstnaných.

„Nezaměstnanost láme historické rekordy, nicméně se zdá, že čtyři procenta v České republice je limit, pod který se může ekonomika jen velmi těžko dostat,“ uvedla generální ředitelka Manpower Group pro ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová. Většinu firem tíží nedostatek vhodných uchazečů. To logicky vede k rychlejšímu růstu mzdové úrovně, investic do rekvalifikací a k náborům zahraničních pracovních sil.

Nabírat nové zaměstnance plánují firmy v odvětví služeb, zejména společnosti zaměřené na ubytování a stravování, a dále společnosti zaměřené na stavebnictví a logistiku. Tento fakt souvisí s nadcházející letní sezonou a poptávkou po profesích v těchto odvětvích. Pokles počtu zaměstnanců očekávají společnosti podnikající ve finančnictví, těžbě nerostných surovin a zemědělství.

Velké společnosti zůstávají i nadále optimistické. Z firem s počtem zaměstnanců nad dvě stě padesát očekává ve třetím čtvrtletí nábor nových sil přes třicet procent oslovených a pokles pouze čtyři procenta. U malých společností do deseti zaměstnanců počítá s nárůstem zaměstnanců pouze každá čtvrtá ze sta, tři procenta naopak plánují snižování počtu zaměstnanců.