Digitalizace a robotizace průmyslu vyvolá radikální změnu organizace práce, zanikne řada pracovních míst. Odhaduje se, že v České republice jich ubude až padesát tři procent. Na konferenci Směrem k práci 4.0 to řekl ředitel odboru poradců předsedy vlády Vladimír Špidla. Některé profese zaniknou, jiné se přemění. Primárním úkolem bude zvládnout sociální a společenské důsledky těchto změn, dodal.

„Panují obavy, že kvůli digitalizaci a robotizaci zanikne řada pracovních míst. Změny budou, ale vzniknou i nové profese, více lidí bude potřeba třeba ve službách,“ doplnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Digitalizaci přirovnává Špidla k průmyslové revoluci, s níž se tehdejší společnost vyrovnávala desítky let. Rychlý civilizační přechod podle něj přinese globální nerovnováhu.

V naší republice by mohla podle studie Ministerstva práce a sociálních věcí v příštích dvaceti letech po digitalizaci zaniknout asi desetina pracovních míst, tj. více než čtyři sta tisíc. Zároveň však kvůli stárnutí společnosti zhruba stejný počet pracovních sil ubude. Během dvanácti let by tak v České republice mohly být necelé čtyři miliony pracovních míst.

Úřad připravil plán opatření pro nejbližší roky. Počítá třeba s posouzením možností zavedení volna na vzdělávání, daňového zvýhodnění míst ve službách či půjček na sebezaměstnání. Kvůli novým technologiím se počítá se změnami pracovní náplně u téměř jednoho a půl milionu pracovních pozic. Podle ministerstva práce bude nutné posílit další vzdělávání a kvůli stárnutí i zdravotní a sociální služby. Stát by měl zajistit dostatek lékařů, sester, učitelů a pečovatelů. V České republice by to mělo být asi dvě stě tisíc míst, v placených službách pro domácnost či v péči o děti dalších téměř třicet tisíc pozic.

Současně by se měla podle ministerstva zvážit podpora vzniku nových míst, a to třeba snížením daňové zátěže práce. Pracovníci z ohrožených profesí by se mohli přesunout na zvýhodněná místa ve službách. Vyšší odvody se plánují u míst se smlouvou na dobu určitou. Podpora by měla směřovat do sebezaměstnání, které se díky informačním technologiím rozšíří. Podle plánu by na ně mohli pracovníci získat grant, zvýhodněnou půjčku či daňové odpisy, zvýšit by se mohly příspěvky úřadu práce při startu podnikání. Pracovník by mohl nabízet svou práci více zaměstnavatelům.