Dvanáct procent stavebních firem v České republice se v minulém roce setkalo s požadavkem na úplatek při získávání zakázky. Tento podíl zůstává v posledních letech přibližně stejný. Nejlepší situace za poslední desetiletí byla v tomto ohledu před dvěma lety, kdy se s úplatkem setkala desetina dotazovaných.

Informace vyplývají z průzkumu analytické společnosti CEEC Research ve spolupráci s firmou Saint Gobain, který byl v květnu uskutečněn mezi stovkou českých stavebních společností.

Nejhorší výsledek za posledních deset let byl v tomto ohledu zaznamenán v roce 2010, kdy se s úplatkem setkalo 41 procent stavebních firem. Naopak nejméně firem se za poslední dekádu setkalo s nabídkou úplatku v roce 2015, kdy na tento dotaz kladně odpovědělo jen deset procent ředitelů stavebních společností. Ve srovnání s minulým rokem byl tento podíl přibližně stejný.

Podle pětiny respondentů se zlepšila platební morálka zákazníků

Z provedeného průzkumu dále vyplývá, že se zákazník při výběru stavební společnosti rozhoduje především podle nabízené ceny. Podle pětiny oslovených ředitelů stavebních firem se platební morálka zákazníků v minulém roce zlepšila, naopak 11 procent respondentů odpovědělo, že se zhoršila. Firmy evidují v průměru 11,7 procenta svých pohledávek po termínu splatnosti a za již nedobytné považují 3,7 procenta pohledávek.

Skoro třetina respondentů se domnívá, že podzimní volby do Poslanecké sněmovny negativně ovlivní vývoj stavebnictví. O opaku je přesvědčena polovina ředitelů stavebních firem. Vznik nového Ministerstva stavebnictví, v rámci něhož by se sloučily kompetence například z odvětví dopravy, zemědělství, životního prostředí nebo místního rozvoje, by uvítalo 48 procent dotazovaných, proti je 47 procent respondentů.