Česká republika i Slovensko mají sice společnou základní právní úpravu pro výběr spotřebních daní, avšak existují podstatné rozdíly mající vliv na účinnost výběru v obou zemích. České úřady na jedno euro výdajů získají zpět na spotřebních daních dvě stě dvacet dva eur, u našich východních sousedů je to čtyřikrát méně. Na jedno euro výdajů získá slovenský úřad jen padesát dvě eura daňových příjmů. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad na základě výsledků paralelních kontrol se stejnou institucí na Slovensku.

„V České republice je tak správa těchto daní čtyřikrát efektivnější než na Slovensku,“ uvádí český Nejvyšší kontrolní úřad. Loni se podle státního závěrečného účtu vybralo na spotřebních daních téměř sto šedesát miliard korun. K lepšímu výběru spotřebních daní v Česku přispívá například povinné značení a barvení vybraných paliv, na Slovensku je naproti tomu jednodušší distribuce kontrolních pásek pro líh a tabák, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. U nás i na Slovensku se v boji s úniky osvědčil dohled nad pohybem surového tabáku, zavedení institutu distributora pohonných hmot a evidence prodejců spotřebitelského balení lihu.

Na Slovensku správa spotřebních daní vyžaduje mimo jiné vyšší náklady na platy. „Zavedení a provoz elektronického systému pro sledování dopravy výrobků podléhajících spotřební dani si na Slovensku v letech 2012–2015 vyžádaly zhruba 2,3krát vyšší výdaje než v České republice,“ uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Slovensko má rovněž fungující plně elektronizované zpracování daňového přiznání ke spotřebním daním. Oproti tomu v České republice zavedla celní správa interaktivní formuláře, které však není možné dále automatizovaně zpracovávat, uvádí se ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu.

Příjmy ze spotřebních daní rostou v obou zemích pomaleji než příjmy z jiných daní, dodal úřad. V obou zemích rostou i administrativní výdaje na výběr daní, a to hlavně kvůli výdajům na mzdy. Efektivnost těchto výdajů tak klesá.

České spotřební daně zahrnují daň z tabákových výrobků i surového tabáku, pohonných hmot, lihu, piva, vína a vinných meziproduktů. Před deseti lety se zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů mezi ně dostaly energetické daně a již šest let sem patří i odvod z elektřiny z fotovoltaických elektráren.