Klimatickou dohodu nelze odmítnout jen proto, aby se nám teď chvíli žilo pohodlněji, uvedl na svém Twitteru premiér Bohuslav Sobotka. Rozhodnutí prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa, že jeho země odstoupí od pařížské dohody o klimatu, označil Sobotka za chybné. Americký krok úmluvu silně oslabí, ale nezničí, dodal Sobotka.

Pařížská dohoda byla dojednána během Klimatické konference v Paříži před dvěma lety jako součást Rámcové úmluvy Organizace spojených národů (OSN) o změně klimatu. Dohodu k letošnímu květnu podepsalo celkem sto devadesát pět účastníků Rámcové úmluvy OSN, a to včetně Spojených států amerických. Dohoda stanovuje závazky všech smluvních stran včetně největších světových producentů emisí skleníkových plynů, jako je Čína, Indie či právě Spojené státy americké.

Účelem dohody je především udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí dvou stupňů Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst nepřekročil hranici jednoho a půl stupně Celsia. Tím by se výrazně snížila rizika a dopady změn klimatu. Dalším důležitým bodem pařížské dohody je zvyšování schopnosti přizpůsobit se nepříznivým dopadům změny klimatu a posilování odolnosti vůči jeho změnám způsobem, který neohrozí produkci potravin. V neposlední řadě pak dohoda z Paříže zavazuje ke sladění finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu. Všechny země musí co nejdříve usilovat o dosažení globálního zlomu v emisích skleníkových plynů. Vyspělé státy mají do tří let vytvořit finanční mechanismus, pomocí kterého bude poskytnuto nejméně sto miliard dolarů ročně na podporu opatření na ochranu klimatu v rozvojových zemích.

Podle premiéra Sobotky se změny klimatu aktuálně týkají i České republiky. „Máme vůči příštím generacím povinnost udělat vše pro zlepšení. Dohoda z Paříže je dobrá a racionální cesta. Je důležitá kvůli našim dětem a bezpečnější budoucnosti,“ konstatoval Sobotka. Nelze ji podle něj odmítnout jen kvůli pohodlnějšímu životu v současnosti. Trumpův dlouho očekávaný krok považuje Sobotka za chybu. „Rozhodnutí prezidenta Trumpa dohodu z Paříže silně oslabí, ale nezničí. Je škoda, že se USA izoluje ve věci důležité pro celou planetu,“ konstatoval Sobotka.