Vláda v pondělí na svém zasedání jmenuje ministra financí Ivana Pilného (ANO) guvernérem ve Světové bance, Evropské bance pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční bance za Českou republiku. Vyplývá to z informací Ministerstva financí a programu jednání vlády. Zástupci zemí v radách guvernérů se zpravidla stávají jejich ministři financí.

„Jedná se o standardní procedurální postup, jehož cílem je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti Ministerstva financí České republiky ve výše uvedených institucích, a to z důvodu změny na pozici ministra financí,“ sdělilo Ministerstvo financí.

Pilný nastoupil na post ministra financí 24. května, poté, co prezident republiky Miloš Zeman odvolal Andreje Babiše (ANO). Odvolání Babiše z vlády navrhl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a své rozhodnutí zdůvodnil pochybnostmi o Babišových příjmech a podezřeními, že vicepremiér obcházel daně či ovlivňoval obsah médií, která dříve vlastnil.

V souladu se zažitou mezinárodní praxí, která byla přijata i naší republikou, je guvernérem ve skupině Světové banky za Českou republiku jmenován ministr financí a jeho zástupcem viceguvernér České národní banky. V Evropské bance pro obnovu a rozvoj je guvernérem za Českou republiku opět ministr financí, kterého zastupuje guvernér České národní banky. Totéž platí i o guvernérovi za Česko v Evropské investiční bance, funkce alternujícího zde však neexistuje.

Světová banka zabezpečuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní standardy na celém světě. Jejím vrcholným orgánem je Rada guvernérů. Ta se schází na výročních zasedáních, která se konají pravidelně na přelomu září a října. Rada guvernérů schvaluje zásadní dokumenty, jako jsou stanovy a roční účetní závěrka, a přijímá zásadní strategická rozhodnutí. Nejvyšším představitelem managementu Světové banky je její prezident.

I v případě Evropské banky pro obnovu a rozvoj je nejvyšším orgánem Rada guvernérů, která vlastní všechny pravomoci. Většinu svých pravomocí pak deleguje na Radu ředitelů. Rada guvernérů Evropské investiční banky vydává všeobecné směrnice pro úvěrovou politiku a uděluje bance zmocnění pro finanční operace mimo Evropskou unii a pro navýšení kapitálu.

Jmenování nových zástupců České republiky v těchto mezinárodních finančních institucích se potvrzuje dopisem předsedy vlády generálním sekretářům těchto organizací.