V červnu bylo vyhlášeno osmapadesát bankrotů obchodních společností, o pět více než v předchozím měsíci. Dále čtyři sta padesát šest bankrotů podnikajících fyzických osob, o osmapadesát méně než v květnu a nejméně od července loňského roku. Žádný bankrot nebyl hlášen v zemědělství a dobývání, naopak nejvíce, jedenáct, jich bylo v obchodu. V rámci regionů bylo nejméně bankrotů hlášeno v Olomouckém a nejvíce v Ústeckém kraji.

Co se týká počtu návrhů na bankrot obchodních společností, ten se ve srovnání s květnem zvýšil o 69 na 203. Meziměsíčně v červnu vzrostl rovněž počet návrhů na bankrot podnikajících fyzických osob, a to o 361, na rekordních 1 085.

V rámci regionů bylo v červnu nejvíce bankrotů obchodních společností evidováno v Ústeckém kraji (69 bankrotů). Následoval kraj Středočeský (68) a Hradec Králové (47). Naopak nejmenším počtem bankrotů se mohl pochlubit kraj Olomoucký (6). Bankroty podnikajících fyzických osob byly v nejvyšší míře zaznamenány rovněž v Ústeckém (69) a dále Středočeském kraji (68). Nejnižší počet bankrotů byl stejně jako u obchodních společností evidován v Olomouckém kraji (6).

Nejvíce bankrotů firem bylo v obchodu a stavebnictví

Z pohledu hlavních odvětví vyhlásily nejvíce bankrotů firmy v obchodu (18 bankrotů), dále ve stavebnictví (11) a ve službách převážně pro podniky (sedm). Naopak ani jediný bankrot nebyl vyhlášen v zemědělství a dobývání; v ubytování a stravování byly vyhlášeny bankroty pouze dva.

Za první polovinu roku 2017 vyhlásilo bankrot celkem 414 obchodních společností, o deset méně než v předchozím pololetí, což je nejnižší počet bankrotů obchodních společností v jednom pololetí od začátku roku 2008. Ve sledovaném období bylo rovněž podáno 855 návrhů na bankrot obchodních společností. Co do počtu podnikajících fyzických osob vyhlásilo bankrot 3 277 z nich, což činilo o 55 více než ve druhém pololetí roku 2016. Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se v prvním pololetí zvýšil na celkových 4 549 návrhů, o 405 více než v předchozím pololetí.

Informace vyplývají ze studie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.