Majetek českých domácností dosáhl v minulém roce celkové hodnoty dvanácti bilionů korun. Meziročně se jeho hodnota zvýšila o více než pět procent. Vyššího podílu ve struktuře majetku domácností nadále dosahují nefinanční aktiva, jako jsou domy, byty, pozemky, stroje nebo jiné cennosti. Informace přinesla Česká bankovní asociace.

Ve srovnání s minulým rokem vzrostla hodnota majetku domácnosti o 5,1 procenta. Finanční závazky Čechů se zvýšily o 6,4 procenta. Majetek ve formě nefinančních aktiv, který zahrnuje především pozemky, domy, byty, stroje či cennosti, představoval 56% podíl na celkovém majetku. Nadále tak převyšoval finanční aktiva, tedy hotovost, vklady, investiční a pojistné produkty. Finanční aktiva na druhou stranu zase zaznamenala poměrně rychlé tempo růstu 6,5 procenta na 5,4 bilionu korun.

Ve finančních aktivech domácností byly nejvíce zastoupeny vklady, v nichž měly domácnosti uloženy 2,4 bilionu korun, meziročně zaznamenaly nárůst o 7,8 procenta. V prostředí nulových úroků však ještě rychlejším tempem rostl objem hotovosti, té držely domácnosti 383 miliard korun, o 10,3 procenta více ve srovnání s předchozím rokem. Podle asociace občané Česka u financí preferují nízké riziko a rychlou dostupnost naspořených peněz.

Roste také objem financí, které Češi investují. Z finančních investičních produktů byl nejvyšší zájem o podílové listy investičních fondů. Majetek v investičních fondech meziročně vzrostl o 13 procent na celkově 374,3 miliardy korun. Tyto investice se tak přibližují částce, kterou mají domácnosti naspořenou v rámci penzijního připojištění. Ta činní 381,7 miliardy korun, o 8,7 procenta více než v roce 2015.

Vyplatí se investovat do přírodních zdrojů

Hodnota majetku v podobě bytů a domů loni stoupla o 2,8 procenta. Aktuálně se však vyplácí investice do přírodních zdrojů (půdy, lesů), která je s objemem 1,4 bilionu korun třetí nejvýznamnější položkou majetku domácností. Hodnota přírodních aktiv, jejichž objem je omezený a cena stále pod úrovní cen na západ od ČR, se meziročně zvýšila o téměř deset procent.

Majoritní část finančních závazků domácností ve výši 1,5 bilionu korun představují půjčky. Vzestup půjček o 7,1 procenta je prakticky totožný s růstem finančních aktiv, což může evokovat dojem, že zadlužování jde ruku v ruce se spořením a investováním. Objemově však půjčky stouply o téměř sto miliard korun, což není ani poloviční hodnota ve srovnání s nárůstem vkladů a hotovosti o 207,5 miliardy korun.

Čisté finanční jmění domácností (finanční aktiva očištěná o finanční závazky) stouplo na 3,77 bilionu korun, v meziročním srovnání o 6,6 procenta. Celkové čisté jmění (celková aktiva očištěná o finanční závazky) přesáhlo deset bilionů korun a ve srovnání s rokem 2015 bylo o 4,9 procenta vyšší.