Česká republika získá z programu Evropské unie Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF) sedm miliard korun na šestnáct dopravních projektů. Mezi nimi budou například modernizace železniční tratě z Prahy do Lysé nad Labem, zlepšení splavnosti vltavské vodní cesty nebo síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Výbor programu nyní definitivně potvrdil financování šestnácti českých projektů.

Vltavská vodní cesta je vůbec prvním vodním projektem v České republice, jenž byl k financování z evropského rozpočtu v rámci CEF doporučen. České republice se tak podaří vyčerpat kompletní téměř třicetimiliardovou finanční částku alokovanou v rámci CEF. Projekty mají být realizovány do konce roku 2023.

Podle mluvčího českého zastoupení při EU Michala Bucháčka, který o finálním rozhodnutí informoval, přidělení finančních prostředků předcházela intenzivní jednání české strany s Evropskou komisí. Komise seznam schválených projektů představila koncem června a konečné schválení padlo ve výboru CEF ve čtvrtek.

Nástroj pro propojení Evropy se soustředí na poskytování finanční pomoci EU na transevropské sítě a na podporu projektů společného zájmu v oblasti dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury.