Téměř čtvrtina menších firem v České republice využívá při výrobě roboty. Skoro polovina z nich má v plánu robotizaci rozšiřovat. Desetina českých podniků hodlá robotizaci zavést. Dvě třetiny společností je nevyužívají a ani to nemají v plánu. Hlavním důvodem zavedení robotizace je zvýšení produktivity. Informace vyplývají z průzkumu ČSOB uskutečněného mezi pěti sty malými a středními firmami.

Podle provedeného průzkumu jsou dvěma hlavními důvody zavádění robotizace navýšení produktivity, a to v 66 procentech případů, a zvýšení kvality, ve 40 procentech. Třetím důvodem v pořadí je s 26 procenty nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Dalšími v pořadí jsou shodně s 18 procenty rozšíření výroby a její zlevnění.

Karel Havlíček, prezident Asociace malých a středních podniků, nepovažuje čtvrtinu firem za malé číslo. Svědčí to podle něj o zdravém rozumu malých firem, protože důvodem investic do robotizace nesmí být všeobecný trend, ale faktická potřeba. Ta se bude postupně zvyšovat, a to přirozeným tlakem trhu, zejména dodavatelů, odběratelů, ale třeba i státu, dodal.

Menší a střední firmy si podle něj uvědomují, že je nemine jak robotizace, tak průmyslová revoluce, založená na internetu, vzdálená správa dat a provázání vztahů s dodavateli, zákazníky a státem. Na druhou stranu vše stojí čas a peníze a menší firmy nejsou ochotny jít do nepřiměřeného rizika. „Jinými slovy, vidí priority stále jinde,“ doplnil prezident asociace.