Celková míra zadlužení členských států Evropské unie v prvním čtvrtletí vzrostla o půl procenta ve srovnání s kvartálem předchozím a překonala hranici čtyřiaosmdesáti procent hrubého domácího produktu. Nejvyšší poměrný nárůst státního dluhu vůči HDP zaznamenala Česká republika.

Míra zadlužení zemí EU vzrostla z 83,6 procenta v posledním čtvrtletí roku 2016 na 84,1 procenta HDP v prvním čtvrtletí tohoto roku. Nejvýrazněji se podíl státního dluhu k HDP zvýšil v České republice, když vzrostl o 3,1 procentního bodu na 39,9 procenta. Navzdory tomu však zůstává zadlužení ČR jedním z nejnižších v unii. Vyplývá to z aktuálních údajů evropského statistického úřadu Eurostat.

ČR má šestý nejnižší podíl dluhu vůči HDP v EU

Česká republika zaznamenala na konci prvního čtvrtletí šestý nejnižší poměr vládního dluhu k výkonu ekonomiky mezi zeměmi EU. Ačkoli si tuzemsko oproti předchozímu čtvrtletí o dvě místa pohoršilo, patří zadluženost ČR dále mezi nejnižší v unii.

Nejvýraznějšího snížení míry zadlužení dosáhlo během prvního čtvrtletí Řecko, o 2,9 procentního bodu na 176,2 procenta HDP. Poměr státního dluhu Řecka k HDP však nadále zůstává nejvyšším v rámci EU. Nejnižším zadlužením se v prvním kvartálu může pochlubit Estonsko, kde podíl dluhu k HDP dosahoval pouze 9,2 procenta.

Eurostat také oznámil, že rozpočtový deficit členských zemí EU v prvním čtvrtletí klesl na jedno procento HDP z 1,2 procenta v předchozím kvartálu. Rozpočtový přebytek České republiky se ve sledovaném období zvýšil z půl procenta na jedno procento HDP.