Česká republika vybrala na daních v pololetí o devět procent meziročně více, celkově šlo o čtyřicetimiliardový nárůst. V částce není započítáno pojistné na sociální zabezpečení. Na dani z přidané hodnoty vybraly finanční úřady v první polovině roku asi sto osmdesát miliard korun, o čtrnáct procent meziročně více, na dani z příjmů právnických osob zhruba třiadevadesát miliard korun, o osm procent více ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

Jak zveřejněnila na svém webu, zaznamenala Finanční správa České republiky meziroční růst také u příjmů z daně z příjmů fyzických osob. Celkové příjmy státu z daní bez pojistného na sociální zabezpečení v pololetí dosáhly 461,3 miliardy korun.

DPH, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy se dělí mezi státní rozpočet a pokladny měst a krajů. Na kraje připadá 8,92 procenta a na obce 23,58 procenta z celostátního hrubého výnosu daní z příjmů právnických a fyzických osob. V rámci příjmů z DPH získají kraje podíl 8,92 procenta a obce 21,4 procenta.

Obcím od letošního roku vzrostl podíl na DPH, na druhé straně však již nedostávají třicetiprocentní podíl, který jim ještě v minulém roce plynul z daní fyzických osob samostatně výdělečně činných. Počínaje příštím rokem by měl obcím vzrůst podíl na DPH na 23,58 procenta. Obce a města by tak mohly do rozpočtu obdržet celkem asi 8,5 miliardy korun ročně navíc. Příslušnou novelu minulý týden schválil Senát a musí ji ještě podepsat prezident.

Samotný státní rozpočet za první polovinu aktuálního roku z výběru DPH získal 125,3 miliardy korun, o 13 procent více ve srovnání s minulým rokem. Na firemních daních do státní kasy putovalo 65,6 miliardy korun, meziročně o osm procent více. Ze statistik Ministerstva financí k výsledkům státního rozpočtu za první pololetí vyplývá, že na spotřebních daních stát meziročně vybral o necelé procento více, celkem 76,2 miliardy korun.

Nově od letošního roku nabyl účinnosti zákon o dani z hazardních her, který zavedl daň z hazardních her a daň z technických her, které nahradily odvody z loterií a z nichž stát letos v prvním pololetí vybral téměř tři miliardy korun. Zákon nově zavedl princip tzv. samovyměření, změnil zdaňovací období z ročního na čtvrtletní a upustil od placení záloh. Daň z hazardních her zahrnuje hry provozované prostřednictvím internetu i hry provozované jinak.

Průběh celostátního inkasa sdílených daní v roce 2016 a 2017 (v mld. Kč):

DPH DPPO DPFO závislá činnost DPFO zvláštní sazba DPFO podávající přiznání Odvod z loterií Daň z hazardních her vyjma daně
z technických her
Daň z technických her
Inkaso
k 30. 6. 2017
179,7 93,3 77,9 7,3 1,3 0,8 0,8 2,1
Inkaso
k 30. 6. 2016
157,5 86,7 69,2 7,6 0,9 1,2

Zdroj: Finanční správa