Státní rozpočet České republiky se podle informací Ministerstva financí na konci června vrátil do přebytku přes čtyři a půl miliardy korun, když v květnu letošního roku byl ve schodku téměř devatenáct miliard korun. Meziroční zhoršení, kdy v červnu minulého roku dosahoval rozpočtový přebytek čtyřiceti miliard korun, podle ministerstva souvisí zejména s nižšími evropskými dotacemi.

Zatímco v letošním květnu se státní rozpočet České republiky nacházel ve schodku 18,7 miliardy korun, v červnu se vyšplhal do plusu 4,6 miliardy korun. Na druhou stranu koncem června minulého roku byl rozpočet v přebytku dokonce 40,6 miliardy korun. Podle Ministerstva financí je meziroční zhoršení způsobeno především nižšími příjmy z fondů Evropské unie. Na letošní rok je státní rozpočet schválen se schodkem 60 miliard korun.

Příjem financí z evropských fondů se ke konci června meziročně snížil o 69 miliard korun. Pokles souvisí i s relativně vysokými objemy vyplácených peněz z EU v první polovině loňského roku. Ministerstvo financí uvedlo, že po očištění příjmů i výdajů o finance z EU skončil státní rozpočet na konci letošního června ve schodku 13,2 miliardy korun, ke konci června minulého roku pak podle ministerstva schodek činil 30,8 miliardy korun. Koncem června se příjmy rozpočtu ČR meziročně snížily o 20,9 miliardy na 634,5 miliardy korun. Výdaje naopak o 15,1 miliardy vzrostly, a to na celkových 629,9 miliardy korun.

Inkaso státního rozpočtu u daně z přidané hodnoty (DPH) vzrostlo ve srovnání s minulým rokem o 14,5 miliardy na 125,3 miliardy korun. Za poslední tři měsíce rostou podle Ministerstva financí příjmy z DPH dvojciferným tempem, a to navzdory tomu, že se růst výdajů na konečnou spotřebu vlády a domácností pohybuje okolo šesti procent. Podle ministerstva je vyšší tempo růstu výběru DPH zejména důsledkem pozitivních dopadů loňského zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb (EET).

O půl miliardy, na celkových 72,5 miliardy korun vzrostl výběr spotřebních daní včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření. Příjem z daní z příjmů právnických osob činil za první polovinu roku 65,6 miliardy korun, meziročně o 4,8 miliardy korun více. Současný vývoj podle Ministerstva financí dokumentuje pokračující dynamiku ekonomiky a dobré výsledky hospodaření firem.

Nejvyšší finanční obnos jde v rámci běžných výdajů každoročně na sociální dávky. Na konci června na ně bylo vynaloženo 268,3 miliardy korun, což bylo o 13,5 miliardy korun více než v minulém roce. Na meziročním nárůstu se podílely především výdaje na důchody, které se zvýšily o 11,8 miliardy korun.