Nedostatky při zadávání veřejných zakázek i chyby v účetnictví odhalil Nejvyšší kontrolní úřad při prověrce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Úřadu pro ochranu osobních údajů a Úřadu průmyslového vlastnictví. Kontroloři prověřili, jakým způsobem úřady hospodařily se státními penězi v období let 2013 až 2015. České tiskové kanceláři, která zjišťuje i reakci kontrolovaných institucí, to v tiskové zprávě sdělil mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu Václav Kešner.

„Nejvyšší kontrolní úřad prověřil celkem vzorek bezmála osmdesáti milionů korun a majetek za téměř patnáct milionů. Předmětem kontroly bylo, jakým způsobem úřady nakupovaly například právní služby, úklid a ostrahu, jak pořizovaly jazykové vzdělávání, nakupovaly služební automobily, ale také například pravidla a způsob pronájmu majetku. Kontrola se zaměřila rovněž na vedení účetnictví.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost například rozdělil jednu zakázku na nákup tří automobilů celkem za téměř dva miliony korun, a získal je tak zvlášť v režimu zakázek malého rozsahu. Podle kontrolorů měl ale zakázku zadat najednou. Zároveň byla na vozidla stanovena velmi konkrétní specifikace. „Takto stanovené parametry odpovídaly pouze jednomu vozidlu od konkrétní značky, čímž úřad diskriminoval ostatní potenciální uchazeče, a tak porušil zákon o veřejných zakázkách,“ uvedli kontroloři.

Zákaz diskriminace se nepodařilo podle kontrolorů dodržet ani Úřadu pro ochranu osobních údajů, který v minulých letech uzavřel bez soutěže smlouvy dohromady za téměř jeden milion korun na výuku anglického jazyka na přímo s jedním dodavatelem.

Cílem kontroly se staly i jednotkové ceny za nákup služeb, například pravidelný měsíční úklid plochy sto metrů čtverečních vyšel Úřad průmyslového vlastnictví na osm set šestnáct korun a Úřad pro ochranu osobních údajů na více než patnáct set korun. Ceny se podstatně lišily rovněž u nákupu služeb ostrahy. „Úřad průmyslového vlastnictví celkově platil za úklid a ostrahu méně, než jsou průměrné ceny těchto služeb uváděné Českým statistickým úřadem,“ poznamenal Nejvyšší kontrolní úřad. „Celkově se zjištěné jednotkové ceny výrazně nelišily od typově obdobných cen zjištěných při podobných kontrolách,“ dodali kontroloři.

Při kontrole bylo také zjištěno, že účetnictví Úřadu průmyslového vlastnictví a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebylo v letech 2013 až 2015 správné a úplné. „Oba úřady například neúčtovaly o všech účetních případech či zatřídily výdaje na nesprávnou rozpočtovou položku,“ uvedli kontroloři.