Snížit množství směsného odpadu na skládkách mají pomoci dotace z Operačního programu Životní prostředí, které spustilo Ministerstvo životního prostředí. V obcích a městech přibudou nové nádoby na tříděný odpad a bioodpad.

Ministerstvo v tiskové zprávě uvádí, že přes dvě miliardy korun mají jít zejména na efektivnější nakládání s odpady, vybudování či modernizaci sběrných dvorů, třídicích linek, podpořeny budou také bioplynové stanice a nově i zpracovatelé nebezpečného odpadu.

Více než šest set nových projektů má za cíl snížit objem komunálního odpadu končícího na skládkách. Kraje, obce, města a odpadové společnosti žádaly o dotace na sběr, třídění a využití odpadů v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí na podzim loňského roku. Během tří měsíců se sešlo na Státním fondu životního prostředí České republiky, který žádosti administruje, devět set žádostí s požadavkem na téměř tři miliardy korun.

„Požadovaná částka vysoce převýšila vyhrazenou částku 1,85 miliardy korun, kvalitně a smysluplně zpracovaných projektů s reálným dopadem na snížení produkce komunálního odpadu byla většina. Navýšili jsme proto alokaci o dalších téměř sto osmdesát sedm milionů,“ uvedl ředitel fondu Petr Valdman.

Navrhované evropské směrnice ukládají České republice povinnost do osmi let recyklovat šedesát procent komunálního odpadu, za dalších pět let pak dokonce šedesát pět procent. V České republice však i přes klesající trend stále převažuje v odstraňování komunálního odpadu skládkování, jen třetina odpadu se dále materiálově využívá.

Celkem je v Operačním programu Životní prostředí na odpady a materiálové toky a odstraňování ekologických zátěží a rizik k dispozici téměř třináct miliard korun.