Přes osmdesát milionů korun zaplatilo Ministerstvo financí poradcům a advokátům v prvním pololetí. Ministerstvo tak poradním orgánům, poradcům, advokátům a advokátním kancelářím vyplatilo zhruba osmkrát více než ve stejném období minulého roku. Výrazný nárůst je spojen zejména s výdaji advokátních kanceláří zastupujících Českou republiku v mezinárodních arbitrážích, ponejvíc v solárních kauzách.

V prvním pololetí letošního roku zaplatilo Ministerstvo financí zhruba 81,4 milionu korun za poradenské a advokátní služby, jak vyplývá ze zveřejněného seznamu poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří. Ve stejném období minulého roku přitom částka činila 9,4 milionu korun. Růst výdajů souvisí zejména s náklady na advokátní kanceláře, které zastupují český stát v mezinárodních arbitrážích.

Česká republika byla v letošním roce úspěšná například v arbitráži s Anglia Auto Accessories nebo s britskou společností WNC Factoring. Zhruba 14,8 milionu korun získala jako odměnu za právní služby v prvním pololetí v rámci sporu s WNC Factoring advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges. Téměř 50 milionů potom obdržela společnost Arnold & Porter LLP za právní služby v solárních sporech.

V uveřejněném materiálu se rovněž uvádí, že mezi poradci ministra jsou nadále ekonom Aleš Michl nebo odborářský ekonom Jaroslav Ungerman. V první polovině roku vyplatilo Ministerstvo financí Aleši Michlovi, který ministrovi radí v oblasti makroekonomických analýz a řízení státního dluhu,  288 tisíc korun. Jeho měsíční odměna dosahuje 48 tisíc korun. Jaroslav Ungerman, který ministrovi radí s řízením příjmů a výdajů státního rozpočtu, poskytuje své služby bezplatně.

Seznam za první polovinu roku uvádí i veškeré smluvní vztahy včetně těch, které před rokem 2014 nebyly na základě výjimek veřejnosti k dispozici. Jedná se především o smlouvy s advokátními kancelářemi a poradními orgány, jež souvisejí s agendou mezinárodních sporů, a smlouvy na právní služby hrazené ze zvláštního privatizačního účtu.

Uveřejněný materiál je součástí protikorupční strategie předešlé vlády, schválené v roce 2013. Jedním z cílů je zveřejňování seznamu poradců a poradních orgánů, včetně jejich personálního obsazení, jež má podle Ministerstva financí vést k větší důvěře veřejnosti ke státní správě a její transparentnosti. Seznam je vždy aktualizován k 1. červenci a 1. lednu kalendářního roku.