Tuzemské firmy mají druhé nejvyšší odvody za zaměstnance z devatenácti zemí v regionu střední a východní Evropy. Odvody českých firem z průměrné hrubé mzdy zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění dosahují čtyřiatřiceti procent. V čele žebříčku je mezi zeměmi regionu Slovensko, kde souhrnné pojistné o dvě desetiny přesahuje pětatřicet procent. Nejvyšší celkové daně a náklady na zaměstnance jsou pro firmy v Řecku.

Nejvyšší finanční výdaje na daně a náklady na zaměstnance zatíží firmy, které se rozhodnou v rámci regionu podnikat v Řecku. Společnosti jsou tam totiž zatíženy nejvyšší korporátní daní v regionu, činící 29 procent, vysokých hodnot dosahují také odvody na sociálním a zdravotním pojištění a DPH (24 procent). Nejpřívětivější korporátní daně naopak investoři odvedou v Černé Hoře, kde je daň z příjmů právnických osob na devíti procentech. Podobně je na tom s devítiprocentní korporátní daní Maďarsko, to však nízkou sazbu podnikové daně kompenzuje sazbou DPH ve výši 27 procent.

Většina států střední a východní Evropy (a zároveň členských zemí EU) disponuje harmonizovanými normami výběru DPH. Navzdory tomu však sazba DPH v jednotlivých státech dosahuje značných rozdílů. Nejvyšší sazbou DPH disponuje Maďarsko a standardně činí 27 procent. Druhá nejvyšší sazba, ve výši 24 procent, je v Řecku. Česká republika je v rámci jednadvacetiprocentní základní sazby DPH v průměru regionu. Jako jediná země regionu má jednotnou sazbu této daně Bosna a Hercegovina, a to ve výši 17 procent.

Česko se v rámci sazby korporátní daně řadí k vyššímu průměru regionu

Nejvyšší pokles daně z příjmů právnických osob (DPPO) zaznamenalo Maďarsko, kde z původních dvou sazeb (10 a 19 procent) vytvořili sazbu jednotnou ve výši devět procent. Na Slovensku se sazba rovněž snížila, a to z 22 na 21 procent. Jediné Řecko zvýšilo korporátní daň, a to o tři procentuální body, na 29 procent. Česko se s devatenáctiprocentní sazbou řadí k vyššímu průměru zemí střední a východní Evropy. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší sazbou v regionu je 20 procent, průměrná sazba regionu je okolo 16 procent.

Podle studie Mazars CEE Tax Guide 2017, porovnávající daně a mzdy v 19 zemích střední a východní Evropy, je období velkých strukturálních změn a zavádění krizových daňových opatření napříč regionem u konce. Většina zemí stabilizovala veřejné rozpočty a roste spotřeba jejich obyvatelstva, což dává jednotlivým vládám prostor pro nové směrování daňové politiky.

Země Standardní sazba DPH DPPO
Albánie 20 % 15 %
Rakousko 20 % 25 %
Bosna a Hercegovina 17 % 10 %
Chorvatsko 25 % 20 %
Česko 21 % 19 %
Estonsko 20 % 20 %
Makedonie 18 % 10 %
Řecko 24 % 29 %
Maďarsko 27 % 9 %
Lotyšsko 21 % 15 %
Litva 21 % 15 %
Černá Hora 19 % 9 %
Polsko 23 % 15 %
Rumunsko 19 % 16 %
Rusko 18 % 20 %
Srbsko 20 % 15 %
Slovensko 20 % 21 %
Slovinsko 22 % 17 %
Ukrajina 20 % 18 %
Průměr 21 % 17 %

Zdroj: Mazars CEE Tax Guide 2017