Nejvyšší kontrolní úřad zahájí v srpnu další tři nové kontroly. Prověří projekty informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu práce, peníze na projekty ke zvyšování energetické účinnosti a veřejné nákupy ve státní správě. Informace úřad zveřejnil na svém webu.

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se Nejvyšší kontrolní úřad zaměří na to, zda byly peníze ze státního rozpočtu vynaloženy účelně na pořízení, provoz a rozvoj vybraných informačních technologií. Jde zejména o systémy zajišťující agendu výplaty nepojistných sociálních dávek a systému zaměstnanosti, uvedl mluvčí úřadu Václav Kešner. Nové informační systémy na výplatu nepojistných sociálních dávek a systému zaměstnanosti od poloviny letošního roku nahrazují dosavadní řešení.

„Jedním z důvodů kontroly je to, že v průběhu let opakovaně docházelo k prodlužování smluvních vztahů mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a dodavatelem stávajících systémů, a to zpravidla v podobě jednacího řízení bez uveřejnění. Za období let 1993 až 2011 zaplatilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zmíněnému dodavateli čtyři miliardy korun,“ uvedl mluvčí.

Další zahajovaná kontrola se týká opatření ke zvyšování energetické účinnosti, která se uskutečnila v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem kontroly bude zejména, zda kontrolované úřady poskytují a čerpají peníze na vybraná opatření v souladu s předpisy, a jejich účelné a hospodárné využití. Kontroloři zamíří do agentury CzechInvest a na Ministerstvo průmyslu. Plánují se zaměřit i na to, jestli projekty z daného programu přispívají ke zvyšování energetické účinnosti. Kontrolovaný objem peněz celkově dosahuje hodnoty třiatřiceti milionů korun.

Třetí kontrola se týká prověrky veřejných nákupů ve státní správě a využívání systému centralizovaného zadávání. Předmětem kontroly bude efektivnost systému. Celkem se jedná o kontrolovanou částku sedmadvacet miliard korun. Tato suma představuje souhrn peněz u veřejných zakázek na licence pro informační technologie, počítače, servery nebo kancelářskou techniku uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek a zadávaných úřady nebo příspěvkovými organizacemi za poslední tři uzavřená roční období.

Poslední kontrola byla provedena před pěti lety a tato na ni volně navazuje. Tehdy se kontrola zabývala centralizovaným zadáváním na Ministerstvu vnitra. Byla zjištěna řada nedostatků, například ten, že ministerstvo opakovaně koncem roku nakupovalo zásoby pohonných hmot, které pak ani neuskladnilo ve vlastních úložištích. V některých případech vedly postupy zadavatele ke snížení transparentnosti zadávacího řízení. Trestní oznámení, které tehdy úřad podal, Městské státní zastupitelství v Praze ale posléze odložilo.