Přes sto deset tisíc pojistných událostí z pojištění majetku za čtyři a čtvrt miliardy korun evidovaly pojišťovny v prvním pololetí tohoto roku. Meziročně šlo o pokles jak v počtu nahlášených pojistných událostí, tak v jejich úhrnné hodnotě. Celkem nejvyšší částku pojišťovny klientům vyplácejí za škody způsobené požárem. Nejvyšší počet nahlášených událostí je z oblasti vodovodních škod.

V průběhu první poloviny letošního roku řešily pojišťovny přes 110 tisíc pojistných událostí z pojištění majetku za 4,24 miliardy korun. Počet škod klesl ve srovnání s minulým rokem o devět procent, a finanční objem škod dokonce o jedenáct procent. V úhrnu nejvyšší částku pojišťovny svým klientům vyplatí za škody způsobené požárem. Očekávaná finanční částka už nyní přesahuje miliardu korun, což ve srovnání se sledovaným obdobím minulého roku představuje růst o 200 milionů korun. I když pojištěných škod způsobených požáry bylo podle analytika České asociace pojišťoven Jaroslava Urbana o něco méně než v loňském pololetí, jednalo o rozsáhlé škody.

„V prvním pololetí 2017 nepostihla Česko žádná katastrofická událost, která by měla výrazný dopad na výskyt pojistných událostí,“ uvedl Jaroslav Urban. „Kvůli bohatší sněhové nadílce se při srovnání s rokem 2015 znatelně zvýšil výskyt případů způsobených tíhou sněhu, ale očekávaná škoda ani tak ve srovnání s ostatními sledovanými riziky nedosahuje dramatických částek. Obdobně ani další živelní události zatím nepáchají velké škody. Obecně platí, že co do výskytu katastrofických událostí zatím prožíváme klidný rok.“

Škod způsobených bouřemi s krupobitím ubylo

Rapidně se snížil počet nahlášených škod v souvislosti s bouřemi s krupobitím, kterých bylo o 80 procent méně než v minulém roce. Zajímavostí je, že právě tento typ škod byl loni naopak druhou nejvýznamnější příčinou vzniku škody na majetku. V současnosti se na tomto místě nacházejí vodovodní škody, jejichž odhadovaná výše překročila půl miliardy korun.

Nejvyššího meziročního nárůstu dosáhly škody způsobené tíhou sněhu, když se zvýšily více než sedmkrát. S úhrnnou finanční částkou 124,2 milionu korun nicméně ani tak nepatří mezi nejvýznamnější rizikové faktory. „Do popředí aktuálně vstupují i v souvislosti s mediálně dobře známou kauzou zřícení střechy sportovní haly v České Třebové na Orlickoústecku, k němuž došlo na počátku roku 2017. Tato událost nám důrazně připomíná, že ani toto riziko nemůžeme podceňovat,“ komentoval nárůst škod zapříčiněných tíhou sněhu Jaroslav Urban.

Asociace upozornila na to, že lidé mnohdy pravidelně nekontrolují smlouvy u pojištění svých nemovitostí a domácností, a pojistné částky tak již nemusejí pro krytí vzniklé škody stačit.

Škody z pojištění majetku (bez pojištění vozidel) Pojištěná škoda v tis. Kč Počet pojistných událostí (ks)
1–6/2016 1–6/2017 Změna v % 1–6/2016 1–6/2017 Změna v %
– škody z tíhy sněhu 17 591 124 205 606 991 6 453 551
– škody z povodní 229 727 78 838 -66 5 974 2 797 -53
– škody z vichřice 123 677 184 750 49 5 349 9 521 78
– škody z krupobití 996 148 188 174 -81 12 812 2 825 -78
– škody z požáru 946 399 1 157 598 22 2 699 2 561 -5
– škody z úderu blesku 58 157 47 796 -18 3 502 2 720 -22
– škody z výbuchu 14 496 50 487 248 210 179 -15
– škody ze sesuvu/poklesu půdy 7 520 8 833 17 218 226 4
– vodovodní škody 461 140 542 453 18 22 439 23 129 3
– škody z vandalismu 57 482 58 482 2 5 420 4 252 -22
– škody z krádeží 229 576 209 792 -9 9 861 7 066 -28
Celkem 4 739 492 4 236 880 -11 120 502 109 891 -9

Informace vycházejí z pravidelných čtvrtletních statistik České asociace pojišťoven. V údajích není zahrnuto pojištění vozidel.