V letošním prvním pololetí bylo v České republice založeno téměř sedmnáct tisíc nových společností, což je o skoro tři tisíce více než loni. Jde o nejvíce nových firem vzniklých během jednoho pololetí v historii České republiky. Údaje zveřejnila společnost CRIF s využitím dat portálu www.informaceofirmach.cz.

I v opačném případě, kdy firmy zanikly, bylo podle CRIF první pololetí rekordní. Činnost během této doby ukončilo přes pět a půl tisíce obchodních společností. Čistý přírůstek obchodních společností tak činil přes jedenáct tisíc, nejvíce od začátku roku 2010.

„Rekordně vysoká čísla za první pololetí jsou výsledkem vysoké aktivity v oblasti zakládání a rušení firem, která započala ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku a pokračovala až do května tohoto roku. Červnová čísla ukazují na možný mírný útlum této aktivity, který bude pokračovat pravděpodobně i nadále,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Nejvíce obchodních společností během prvního pololetí vzniklo v Praze a v Jihomoravském kraji. Nejméně pak v kraji Karlovarském, Libereckém a Kraji Vysočina. Se zánikem společností je situace obdobná, nejvíce jich zaniklo v Praze a v kraji Jihomoravském, nejméně v krajích Pardubickém, Karlovarském a Vysočina.

Nejvíce firem v pololetí přibylo v odvětví obchodu, v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti a v nakládání s nemovitostmi. Zaniklo jich rovněž nejvíce v obchodu a v odvětví nakládání s nemovitostmi.