Univerzity nevyčerpaly ani polovinu z téměř čtrnácti miliard korun, které pro ně stát vyčlenil na obnovu a rozvoj vysokoškolské infrastruktury v rámci uplynulého pětiletého období. Správce programu Ministerstvo školství navíc nemá ani přehled o tom, zda vůbec a jakým způsobem byly poskytnuté finance užitečné. Ve své prověrce to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad, který má kromě vyhodnocení rovněž výhrady k opožděnému zařazení finančně nejobjemnější akce do programu.

Stát veřejným vysokým školám vyčlenil mezi lety 2011 a 2016 na výstavbu, rekonstrukce a modernizace jejich infrastruktury 13,8 miliardy korun. V minulém roce, kdy měly být podle původního plánu finance rozděleny a program ukončen, školy vyčerpaly něco přes 5,5 miliardy korun.

Podle úředníků Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) „na pomalé čerpání peněz MŠMT reagovalo tím, že posunulo termín dokončení programu na rok 2019“. Ministerstvu NKÚ rovněž vytýká, že devítiletý program hodlá vyhodnotit až po jeho ukončení v roce 2019. NKÚ se v kontextu takového hodnocení obává, že se bude jednat pouze o formální záležitost, protože k takovému vyhodnocení chybí odpovídající kritéria. „Ministerstvo stanovilo jen technická kritéria, která vypovídají například o tom, jak velká plocha se má obestavět, zrekonstruovat nebo zateplit,“ podotkli kontroloři.

Ministerstvo v reakci zaslané ČTK se zjištěními NKÚ nesouhlasí, stávající dotační program prý průběžně vyhodnocuje a v současnosti připravuje podrobné podklady pro navazující program. „Ačkoli MŠMT není nadřízeným orgánem veřejných vysokých škol, má nyní kompletní přehled o technickém stavu jejich budov,“ sdělilo tiskové oddělení resortu.

Ministerstvo školství podpořilo i projekty, které nebyly včas připraveny

Podle inspektorů NKÚ zvolilo ministerstvo k podpoře i projekty, jež nebyly včas připraveny: v době rozhodování u nich chyběly reálné parametry výstavby či rekonstrukce, nebyly adekvátně vypracovány studie či chyběla projektová dokumentace.

Jedním ze sporných bodů je také výstavba sídla Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického (ČVUT), která byla do programu zařazena dodatečně. Navíc získala miliardovou podporu, a tím je co do objemu peněz nejvýznamnějším projektem v tomto programu. Původně měl být projekt financován z evropských zdrojů, nicméně pro dotace z EU nesplnil některé podmínky. Vzhledem k zařazení stavby do programu až v jejím průběhu nemusel podle kontrolorů tento projekt dodržet některé podmínky nutné k získání podpory.

Univerzita s takovým tvrzením nesouhlasí. Mluvčí ČVUT Andrea Vondráková uvedla, že s převodem projektu do programu souhlasily vláda, Ministerstvo školství i Ministerstvo financí, a doplnila: „Program má jasně dané parametry a svým charakterem do něj projekt CIIRC přesně zapadá.“