Ani po prázdninových jednáních o rozpočtu na příští rok není Úřad vlády spokojen s částkou, kterou mu plánuje přidělit Ministerstvo financí. Dořešeny podle mluvčího vlády Martina Ayrera stále nejsou rozpočtové plány pro výzkum, vývoj a inovace, požadavky sekce lidských práv a oblasti protidrogové politiky. Částečný úspěch naopak přinesla jednání o penězích na opravu pláště Strakovy akademie, která začne už příští měsíc.

Podle úvodního návrhu Ministerstva financí by Úřad vlády měl hospodařit se zhruba 1,16 miliardy korun. „V průběhu prázdninového vyjednávání byly nároky Úřadu vlády ČR částečně uspokojeny posílením rozpočtu na opravu vnějšího pláště Strakovy akademie. Otevřená dosud zůstává otázka posílení rozpočtu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, v oblasti lidských práv a v oblasti protidrogové politiky,“ sdělil ČTK Ayrer.

Úřad vlády patří podle prvního návrhu státního rozpočtu na rok 2018 k menšině úřadů, jejichž výdaje by měly oproti letošku klesnout. Zatímco v tomto roce by měl hospodařit s 1,24 miliardy Kč, v příštím roce by měl mít na výdaje o zhruba 80 milionů méně.

Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září. Zpravidla se o rozpočtu začíná jednat během června. Během léta pak ministři jednají s ministrem financí o rozpočtech ve svých kapitolách a do konce srpna musí MF návrh poslat vládě. Poprvé by ministři měli mít upravený návrh na stole 4. září během výjezdního zasedání v Lednici.

Převzato: rem, jzf, mal (ČTK)