Dalších čtyři sta milionů korun navíc připadne ještě letos na podporu inkluze ve vzdělávání. Vláda v minulém týdnu schválila navýšení rozpočtu Ministerstva školství pro účely společného vzdělávání z vládní rozpočtové rezervy. Finance jsou určeny na pomůcky a podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pro nadané žáky. Náklady na inkluzi, původně vyčleněné na letošní rok, byly již v prvním půlroce přesaženy o půl miliardy.

Nárok na dané podpůrné opatření pro žáka se speciální potřebou vzniká na základě doporučení z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Podle náměstkyně ministra školství Zuzany Matuškové je zájem ze strany rodičů velký a „navýšení peněz bylo nezbytné kvůli nárůstu žádostí o vyšetření“.

Mezi nejběžnější podpůrná opatření patří určitá forma doučování a často se využívají i asistenti pedagoga. Podle ministerstva vzrostl počet těchto asistentů v letošním prvním čtvrtletí meziročně o téměř tři tisíce. Od minulého roku mohou finance na speciální vzdělávací potřeby rovněž putovat do mateřských škol a školních družin. Jak potvrdily mezinárodní studie, podpora u takto malých dětí je totiž nejefektivnější.

Za první půlrok přesáhly reálné výdaje na inkluzi o půl miliardy plán na celý rok

Finanční částka ve výši 400 milionů korun je odhadem pro nová doporučení na poskytování podpůrných opatření do konce tohoto roku. Při přípravě vyhlášky uvádělo v minulém roce ministerstvo nárůst výdajů rozpočtu pro minulý rok o 410 milionů korun, o jednu miliardu korun v letošním roce a v roce o 1,5 miliardy korun. Skutečné výdaje však v roce 2016 dosáhly 589 milionů korun a jen během prvních šesti měsíců letošního roku zhruba 1,5 miliardy korun, tedy o půl miliardy více, než bylo v plánu na celý letošní rok. Odhady pro příští rok momentálně předpokládají výdaje ve výši až čtyř miliard korun.