České podniky očekávají růst domácí i zahraniční poptávky a investičních aktivit. Brzdou jejich dalšího růstu je nedostatek kvalifikované pracovní síly a zvyšování mezd, které rostou rychleji než produktivita práce. Kvalita podnikatelského prostředí je českými firmami nadále hodnocena negativně, přičemž nejvíce je trápí byrokracie. Informace přinesly Svaz průmyslu a dopravy a Česká národní banka na základě pravidelného čtvrtletního šetření mezi tuzemskými firmami.

Prakticky polovina českých podniků vnímá zhoršení v oblasti nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o rekordně vysoký podíl od začátku šetření vůbec. Nejnižší hodnoty ve výši devíti procent evidoval tento ukazatel před pěti lety, na přelomu let 2012 a 2013.

V rámci výhledu v oblasti zakázek vzrostlo ve druhém kvartálu pozitivní očekávání podniků na 28 procent. Rovněž se ale u firem zvýšilo očekávání jejich budoucího poklesu. Navzdory tomu však četnost pozitivních odpovědí převyšuje a celkové saldo setrvává v kladných číslech. Podnikový sektor také očekává další růst investičních aktivit a podniky budou rovněž navyšovat svou vybavenost kapitálem. Svaz průmyslu a dopravy uvedl, že pro posun potenciálu tuzemské ekonomiky je třeba vyšší míra investic, zejména dlouhodobých.

Překážkou pro další růst firem je nedostatek pracovních sil a zvyšování mezd. Už nyní tak v podnikovém sektoru dochází k rychlejšímu mzdovému nárůstu než růstu produktivity. V rámci letošního roku v sektoru nefinančních podniků vzrostlo očekávání růstu průměrných mezd na 3,23 procenta a očekávání letos setrvale roste. Ve druhém kvartálu minulého roku činilo 2,18 procenta. Co se týká poptávky, a to jak domácí, tak zahraniční, zlepšení pociťuje 17 procent dotazovaných, 76 procent respondentů nevnímá žádnou změnu. Negativní vnímání domácí poptávky z minulého roku pokleslo o více než polovinu.

Průzkum zaměřený na kvalitu podnikatelského prostředí vyznívá celkově dál negativně. Podniky jsou v nejvyšší míře nespokojeny s vysokou úrovní byrokracie, když 31 procent z nich pociťuje v této oblasti zhoršení. Dále firmy trápí nedostatečná kvalita legislativy, jejíž zhoršení vnímá 24 procent respondentů, nekvalitní pracovní zákonodárství, na které má negativní pohled 16 procent z nich, a dlouhodobě se podniky negativně vyjadřují v případě dopravní infrastruktury.