Osm půlhodinových workshopů na atraktivní témata ve dvou sálech. To je anotace u nás největší mezinárodní konference na finančním trhu, letos s názvem EFPA Česká republika 2.1 – Tradice v novém formátu. Konferenci pořádá Evropská asociace pro finanční plánování Česká republika.

Prestižní mezinárodní konference, která se koná 20. 9. v pražském Congress Hotelu Clarion, pokračuje už svým šestým ročníkem. „Do nové pětiletky jsme si dali za cíl konferenci posunout opět kvalitativně výše. Do plánování jsme přizvali své členy – elitní poradce a držitele certifikátu Evropský finanční poradce – European Financial Advisor – a společně připravili zcela nový program konference. Ten je obohacen o nové prvky a aktivity, které si sami účastníci předchozích ročníků přáli,“ popisuje přípravy výkonný ředitel Lukáš Beránek. Nově se bude konference v příspěvcích přednášejících více zaměřovat na vzdělávání – vystoupí šest zahraničních expertů. Formát workshopů umožní návštěvníkům konference z řad odborné veřejnosti zapojit se do diskuse svými náměty a dotazy a řešit je na místě společně s experty a plénem.

Na VI. mezinárodní konferenci EFPA se nově setkáte s blokem osmi půlhodinových workshopů na nejrůznější témata. Jedním z taháků bude jistě například přednáška velmi úspěšného českého byznysmena „Tajemství Karla Janečka“. Workshopy budou probíhat zároveň ve dvou sálech, a každý účastník konference tak bude postaven před volbu, které čtyři workshopy si vybrat. Na webu konference www.efpa.cz/konference naleznete kromě kompletního programu také anotaci všech workshopů i jednotlivé řečníky. Dnes vám představíme dva z nich.

Peter Brožek, Arca Capital

Je členem představenstva Arca Capital Finance Group, která ve skupině Arca Capital zastřešuje regulované aktivity skupiny ve finančním sektoru. Zodpovídá za rozvoj skupiny směrem k institucionálním investorům na domácích trzích i v zahraničí. Má za sebou více než 20 let praxe ve finančních službách od private equity až po bankovnictví. Během své praxe působil v různých zemích světa, včetně USA, Velké Británie, Brazílie atd. Je absolventem Columbia Business School v New Yorku.

Co říká o svém workshopu Investiční turistika?

„Překvapivě velká část institucionálních investorů – z mé osobní zkušenosti – zvažuje investice v sektorech nebo teritoriích, kde by každý, kdo chce minimalizovat riziko, prostě neměl být.

A tak se potýkáme s praktickou zkušeností v tom, že mnozí investoři akceptují buďto jedno a méně procent p.a. v tom, čemu říkají bezpečné investice, nebo investují do těžko uvěřitelných rizikových propozic. Na workshopu ukážeme diferenci srovnání naší zkušenosti a toho, co standardně nabízíme, s tím, co se dnes objevuje různě po světě.“

Petr Slad, OCCAM CONSULT

Má za sebou patnáctileté zkušenosti s honorářovým investičním poradenstvím a dvanáct let zkušeností se správou klientských portfolií a produkty (fondy, akcie, investiční certifikáty, dluhopisy) na investičních platformách. Od roku 2010 se intenzivně věnuje investicím do reálných aktiv se zahraničními partnery ve společnosti OCCAM CONSULT s.r.o.

O čem bude mluvit na svém workshopu Reálná aktiva – alternativní investice?

Proč a jak investovat do reálných aktiv (alternativních investic), jaká jsou portfolia pro bonitní klientelu, složení, volatilita, nákladovost, příklady produktů. Co jsou hybridní investice. Společně se svým hostem a zahraničním partnerem Peterem Jäderbergem, majitelem Jäderberg&Cie, popíše konkrétní investici, její rizika a výnosy.

Můžete se ještě přihlásit

Kapacita konference je zatím zaplněna z více než dvou třetin, pokud se tedy chcete akce zúčastnit, s registrací příliš neváhejte. Přihlášení, stejně jako další informace o konferenci, anotace jejich prezentací a workshopů na webu konference naleznete na www.efpa.cz/konference.

EFPA Česká republika je zájmové sdružení právnických osob založené v roce 2010. Je součástí evropské sítě EFPA Europe, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování. Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA ČR je institucí akreditovanou Českou národní bankou pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele. Členové Rady EFPA a jejích komisí se podílejí na tvorbě metodik a v rámci pracovních skupin i legislativních předpisů. Vytvářejí tak prostředí pro zkvalitňování českého trhu finančního poradenství.