Mladí lidé dávají stále více přednost jistotě zaměstnaneckého poměru před vlastním podnikáním. Zaměstnání chápe jako jistotu dvaaosmdesát procent studentů. Velký podíl na současném stavu mají lákavé nabídky zaměstnavatelů, které souvisejí s nedostatkem pracovních sil na pracovním trhu. Od podnikání ale mladé lidi odrazuje i byrokracie.

Informace přinesla Asociace malých a středních podniků, která provedla na toto téma průzkum mezi šesti stovkami studentů. Ještě před čtyřmi lety vnímalo zaměstnanecký vztah jako jistotu 66 procent studentů, zatímco dnes je to již 82 procent mladých. Rozšiřuje se u nich rovněž názor, že zaměstnanecký poměr je pohodlnější než podnikání. Jako výhody pracovního poměru vidí mladí lidé i to, že za ně zaměstnavatel bude zařizovat některé administrativní povinnosti, řada respondentů v rámci zaměstnání oceňuje také snazší kariérní růst.

Naopak k podnikání vede mladé lidi vidina finančního úspěchu a částečně je jejich rozhodnutí pro vlastní byznys ovlivněno i skutečností, že ve své rodině nebo v okolí mají s byznysem zkušenosti.

Hlavními požadavky mladých podnikatelů jsou podle průzkumu: „vše na jednom místě“, možnost vyřizovat všechny záležitosti online, využívání aplikací a nižší stupeň regulací a administrativy. Novým trendem u začínajících podnikatelů je náklonnost k investorům, kdy se mladí nebrání spolupráci i s movitějšími investory. Zhruba 41 procent oslovených dokonce samo investory oslovilo a třetina z nich byla se žádostí úspěšná.

Podle člena představenstva asociace Zdeňka Tomíčka jsou pro mladé velkým lákadlem zaměstnanecké standardy ve spojení s činností bez zodpovědnosti za podnikání. Současný pohled na podnikání pak odráží dění ve společnosti. „Skutečnost, že podnikání je pro mladé méně atraktivní než před pár lety, bohužel velmi přesně odráží pohodlný přístup k životu, kterým se nastupující generace do značné míry vyznačuje,“ uvedl Tomíček a dodal, že je třeba se situací něco dělat. „O to více se musíme snažit změnit podnikatelské prostředí tak, aby bylo co nejméně svazováno byrokracií, zvyšovat finanční gramotnost od útlého věku a pokud možno za splnění určitých předem daných rozumných kritérií zavést pro začínající podnikatele různá daňová zvýhodnění,“ dodal Tomíček.