Podle Svazu průmyslu je potřeba řešit strukturu pracovních pozic v České republice. V současnosti existuje vysoký podíl nízkokvalifikovaných pracovních míst s nižšími mzdami i proto, že řada českých podniků je subdodavatelem finálních výrobců. Jednání o výši mezd probíhají na úrovni jednotlivých podniků, proto svaz odmítá skokové zvyšování, které chtějí odbory. Zvyšování mezd musí odrážet jak produktivitu práce, tak skutečnou ekonomickou situaci, uvádí svaz v tiskové zprávě.

„Mnoho firem u nás je v průmyslovém řetězci subdodavatelem finálních výrobců. I z toho důvodu je v České republice velký podíl nízkokvalifikovaných pozic, na kterých zaměstnanci pobírají nižší mzdy,“ uvedl 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. Proto se podle něj musíme v českých firmách dívat na strukturu pracovních pozic tak, aby se co nejvíc zaměstnanců postupně posouvalo na kvalifikovanější pozice s vyšším mzdovým ohodnocením. „Proto apelujeme na vládu, aby jakékoli investiční pobídky, které budou odteď dávat, byly pouze pro podnikatele a jejich záměry, které budou do České republiky přinášet více kvalifikované, to znamená lépe placené pozice.“

Odbory v minulém týdnu požadovaly na svém mítinku navyšování mezd ve firmách o 8–10 %. Výše mezd, jejichž růst ve druhém čtvrtletí roku v průměru přesahoval sedm procent, ale musí odrážet skutečnou ekonomickou situaci, která se může v průběhu jednoho kvartálu rapidně změnit. Tak tomu bylo například v roce 2008, kdy přišla ekonomická krize. V roce 2009 pak mzdy klesaly, navzdory tomu, že v předchozích dvou letech rostly ještě výrazněji než v současné době.

Svaz ústy svého prezidenta Jaroslava Hanáka volání odborových předáků po skokovém navyšování mezd striktně odmítá, zejména pak v době, kdy mzdy v tuzemsku přirozeně stoupají a situace na trhu práce i ekonomický růst jejich vzestup podporují.

„Toto jednání vnímám jako předvolební nátlak. Opravdová jednání se totiž odehrávají přímo v podnicích,“ komentuje situaci Jaroslav Hanák. „Kolektivní vyjednávání spolu s benefity pro zaměstnance řeší také firemní rozvojové investice. Zaměstnavatel zodpovídá za to, jestli podnik bude konkurenceschopný i další roky, kolik investuje do svého rozvoje a modernizace, jaké školení a rozvoj svým lidem nabídne a jaké celkové podmínky jeho zaměstnanec má.“