Firmy v Česku působí na trhu průměrně dvanáct let, podnikající osoby dokonce šestnáct roků. Více než polovina podnikatelů působí na trhu déle než patnáct let, u firem je to čtyřiatřicet procent z nich. Od začátku devadesátých let vzniklo v tuzemsku téměř šest set tisíc podniků, přičemž téměř pět set tisíc jich stále působí na trhu. Podnikatelů „vzniklo“ ve sledovaném období téměř tři a půl milionu a přes dva miliony jich podniká. Data vyplývají z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Zatímco firem zůstává v podnikatelské sféře 84 procent z těch, které od začátku devadesátých let vznikly, podnikatelů zůstalo za sledované sedmadvacetileté období 61 procent. Podnikatelé provozují svoji činnost průměrně delší dobu než obchodní společnosti. Zatímco 48 procent zaniklých společností na trhu působilo 16 a více let, podnikatelů provozujících svoji činnost minimálně po šestnáct let bylo 59 procent.

V období od začátku roku 1990 do poloviny roku 2017 vzniklo v České republice přes 580 tisíc obchodních společností, přičemž více než 93 tisíc jich naopak zaniklo.

Věková struktura obchodních společností se podle analýzy od roku 2010 stabilizovala. „Zatímco průměrný věk obchodních společností je necelých 12 let, střední délka (medián) jejich věku zůstává posledních sedm let na hodnotě deset let. To je pozitivní vývoj, neboť ukazuje, že společnosti v české ekonomice procházejí průběžným ozdravným procesem,“ uvedl analytik CRIF Ondřej Pirohanič s poukazem na to, že nevýkonné a nekonkurenceschopné společnosti zanikají a nahrazují je nové.

Více než polovina ze 488 tisíc obchodních společností působících aktuálně na českém trhu je na něm maximálně deset let. Přes 34 procent podniků funguje na trhu déle než 15 let a 30 procent firem pět a méně let. Nicméně takřka třetina nezaniklých firem nevyvíjí žádnou činnost. Z již zaniklých obchodních společností ukončila téměř polovina z nich činnost po 15 letech svého působení na trhu.

Více než polovina fyzických osob podniká déle než 15 let

Co se týká fyzických osob podnikatelů, mezi rokem 1990 a polovinou roku 2017 vzniklo celkem 3,4 milionu oprávnění k podnikání, na druhé straně 1,3 milionu jich zaniklo. Z toho vyplývá, že své podnikání formálně ukončily téměř dvě pětiny fyzických osob.

Struktura délky provozování podnikatelské činnosti u podnikatelů se liší. Více než polovina z nich podniká déle než 15 let, skoro třetina působí na trhu 6–15 let a 15 procent osob podniká pět a méně let. Průměrná doba podnikání dosahuje u podnikajících fyzických osob 16 let, přičemž střední délka jejich činnosti je dokonce 18 let.

„V prvních třech letech po revoluci začal v Česku na živnostenský list podnikat více než milion lidí, zatímco firem vznikaly pouze nižší desetitisíce. Důvodem byla především složitější administrativa a vyšší finanční náročnost podnikání formou obchodních společností. Z více než dvou milionů podnikajících fyzických osob je nyní podle našich odhadů aktivních přibližně 950 tisíc,“ komentoval situaci Pirohanič.