Rozhovor s Brandonem Zietsmanem, generálním ředitelem společnosti PortfolioMetrix pro řízení investic

Ve finančním poradenství dochází ke změně paradigmatu. To tvrdí generální ředitel společnosti PortfolioMetrix, která operuje v Irsku a Jihoafrické republice. Brandon Zietsman vystoupí příští týden v Praze na mezinárodní konferenci EFPA, v rámci workshopu s názvem „Discretionary Fund Management: diskreční řízení fondu pod vlivem vývoje finančního poradenství“.

Co je základní myšlenkou vašeho workshopu?

Finanční poradenství prodělává dramatický vývoj a rozvíjí se závratným tempem. To, co začalo jako obor zaměřený na prodej produktů, se změnilo na profesi, jejímž hlavním cílem je poskytovat poradenství. Investoři jsou náročnější a boj o klienty se změnil z nabízení produktů na nabízení poradenství. Nezávislí poradci se po celém světě stali dominantní silou na trhu nejmovitějších klientů a jsou dnes hlavní hrozbou pro tradiční produktové a distribuční modely. Legislativa si vynucuje změny a exploze akademických poznatků zvedá laťku ještě výše.

Znamená to, že se poradenský byznys změnil od základů?

Potřebujeme pochopit toto nové paradigma: poradenství je riskantní a mělo by být – je bráno vážně, protože přináší velkou odpovědnost. Takže pokud nesnášíte horko, raději z kuchyně odejděte. Prosazování produktů je mrtvý směr, i když někteří to ještě nezaznamenali. Vzniká však obrovská příležitost pro progresivní poradce, kteří vědí, že důvěru klientů lze získat a honorář se musí odvíjet od kvality, která je poskytována dlouhodobě, nikoli „v okamžiku prodeje“. Avšak poskytování kvalitních služeb je časově náročné a nákladné – řízení nákladů a rizik vyžaduje systematičnost a neustálé rozvíjení.

V čem spočívá základní změna nového paradigmatu poradenství?

Ruku v ruce s profesionalizací poradenství se rozvíjí model outsourcingu, kde poradce, jako vlastník vztahu k zákazníkovi a hodnotové propozice, stojí uprostřed celého ekosystému kompetencí, které jsou svěřovány vysoce kvalifikovaným externistům. Zde pak nastupuje společnost PortfolioMetrix, která poskytuje prvotřídní diskreční alokaci aktiv (discretionary asset allocation), výběr fondu a dovednosti budování portfolia společně s nástroji poradenství a technologií pro znásobení efektivnosti práce talentovaného poradce. Budoucnost poradenství spočívá v symbiotickém vztahu mezi poradcem a kvalifikovanými specialisty, kterými se obklopí.

Děkuji za rozhovor.

Brandon Zietsman

Brandon je držitelem diplomu práv Wits University. Svou kariéru začal ve společnosti Investec v roce 1994. Poté pracoval v Mercury Consolidated Holdings jako produktový ředitel, v RMB jako výkonný ředitel a Absa Wealth jako hlavní investiční ředitel. V roce 2010 zakládá PortfolioMetrix, zabývající se řízením investic, působící v Jižní Africe a Irsku s plánem rozšíření do Evropy v roce 2018. V této společnosti zastává pozici generálního ředitele. Brandon se zabývá tím, jak profesionalizace poradenství a odklon od tradičních modelů distribuce podnítily nárůst aktiv směrem k diskrečním investičním modelům. Kromě zlepšení investičních výsledků klientů se Brandon dále zabývá zaváděním technologie škálovatelnosti do poradenského byznysu.

Pokud nejste dosud na VI. mezinárodní konferenci EFPA registrováni, tak neváhejte. V letošním roce se můžete těšit na:

  • nový formát konference s větším zastoupením vzdělávání
  • více než 300 účastníků a přes 20 partnerů
  • přednášku Vladimíra Pikory „Čtvrtá průmyslová revoluce a budoucnost finančního sektoru“
  • 8 tematických workshopů paralelně ve 2 sálech
  • 6 zahraničních řečníků (Německo, JAR, Velká Británie, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko) – jejich příspěvky budou simultánně tlumočeny)
  • společenský večer po skončení konference se zajímavým programem
  • atraktivní prostředí Congress Hotelu Clarion
  • podporu dobré věci 50 Kč za každého účastníka bude darováno Projektu Šance (www.projektsance.cz)

Přihlášení stejně jako další informace o konferenci naleznete na www.efpa.cz/konference.